Ostrzegamy - Nie daj się naciągnąć!

{[description]}

Ostrzegamy - Nie daj się naciągnąć!

Ostrzegamy przed powołującymi się na urząd miasta i miejskie jednostki organizacyjne przedstawicielami handlowymi, kierującymi między innymi do firm z terenu Sławkowa oferty związane z wydaniem albumów i książek. Urząd Miasta w Sławkowie nie upoważniał kogokolwiek do prowadzenia działalności związanej z oferowaniem miejsc na reklamę czy składania innych ofert. Wszelkie próby powoływania się osób prywatnych i firm na kontakty z urzędem miasta i instytucjami miejskimi należy traktować jak próbę oszustwa i zgłaszać organom ścigania.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop