Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

{[description]}

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie rusza z pierwszym instrumentem pomocowym jakim są pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw.

Pełna treść komunikatu:

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 PUP w Będzinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.04.2020 r. do odwołania. Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy sfinansowane zostaną ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 000 zł.

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

a) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
b) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w wersji papierowej (nadesłane przez operatora pocztowego) lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

Wnioski oraz zasady ubiegania się o środki na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Wszelkie informacje na temat pożyczek można uzyskać pod numerem telefonu: 729-054-583.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop