Przebudowa ulicy PCK

{[description]}

Przebudowa ulicy PCK

Projektowanie przebudowy fragmentu ulicy PCK dobiega końca. Wkrótce urząd miasta ogłosi przetarg na wykonawcę newralgicznego odcinka drogi i nowego parkingu dla mieszkańców osiedla.

W ramach prac przebudowany zostanie odcinek ul. PCK pomiędzy klubem dziecięcym „Maluszkowo” a ulicą Krakowską. Powstanie ponadto 50 miejsc parkingowych, bezpieczne ciągi dla pieszych, nowe oświetlenie i nasadzenia zieleni. W miejscu inwestycji wymieniony zostanie także wodociąg, który ulegał wcześniej awariom. Na realizację wartej ponad 2 mln zł inwestycji miasto otrzymało pod koniec 2021 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 85% kosztów.

– Przed nami bardzo trudna, ale bardzo potrzebna inwestycja na osiedlu PCK. Pozwoli ona na zmodernizowanie nawierzchni ważnego odcinka ul. PCK oraz na zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu. Ważnym jej efektem będzie rozdzielenie w sposób bezpieczny ciągów pieszych od miejsc parkingowych, co obecnie jest ogromnym utrudnieniem zarówno dla pieszych jak i kierowców. Mam nadzieję, że prace rozpoczną się w II połowie tego roku. Dlatego już teraz proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z utrudnieniami, które powstaną podczas jej realizacji. O szczegółowym harmonogramie prac poinformujemy gdy zostanie wybrany w przetargu wykonawca inwestycji – informuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Ze względu na fakt, że właścicielami gruntu pod tym fragmentem drogi, jak również miejsca gdzie planowany jest nowy parking są członkowie wspólnoty mieszkaniowej Olszówka, urząd miasta Sławków chcąc przeprowadzić roboty musi skorzystać z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, które umożliwiają proces uzyskania zezwolenia na budowę w takiej właśnie sytuacji. Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. decyzji ZRID następuje ustalenie lokalizacji inwestycji drogowej, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie przez gminę prawa własności nieruchomości znajdujących się w granicach inwestycji oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Decyzję wydaje Starosta Będziński, który zobowiązany jest również do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę i nową infrastrukturę. Odszkodowania otrzymają dotychczasowi właściciele i współwłaściciele nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, które staną się własnością gminy z dniem ostateczności „decyzji zrid”.

Starosta po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości, wyda decyzję, w której określi wysokość odszkodowania. Decyzje wysyłane będą do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na adresy ujawnione w operacie ewidencji gruntów, który prowadzi Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Każdy właściciel i współwłaściciel tak przejętej nieruchomości pod tą inwestycję zgodnie z jego udziałami w nieruchomości otrzyma odszkodowanie wypłacone przez Burmistrza Miasta Sławkowa.

Aktualny wygląd strefy z lotu ptakafoto: Rafał Adamczyk

Wizualizacja - wygląd terenu od góry

Wizualizacja - wygląd parkingu i strefy

Wizualizacja - wygląd parkingu i strefy

Wizualizacja - wygląd parkingu

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop