Trzy projekty czekają na decyzje

{[description]}

Trzy projekty czekają na decyzje

Nowoczesne urządzenia do produkcji i uzdatniania wody, rewitalizacja obiektów sportowych przy sławkowskim zespole szkół oraz modernizacja układu drogowego w centrum – projekty na dofinansowanie wartych prawie 21 mln zł inwestycji przygotował urząd miasta w ramach drugiego naboru wniosków w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszy z projektów dotyczy wdrożenia nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody w miejskiej stacji uzdatniania. Sławkowskie ujęcie znajdujące się przy ul. Okradzionowskiej eksploatowane jest od  1984 roku. W ramach inwestycji przewiduje się między innymi montaż urządzeń do uzdatniania wody, wymianę pomp głębinowych, zestawu hydroforowego, wdrożenie systemu automatycznego monitoringu, a  także modernizację zbiorników retencyjnych i  kolektora wylotowego dla wód technologicznych. Miasto chce na ten cel pozyskać z rządowych środków ponad 9,4 mln zł.

– W  ramach tej inwestycji chcemy także wprowadzić oczekiwany przez mieszkańców proces zmiękczania wody. Projekt ten jest dla nas strategiczny, gdyż jego efekty obejmą wszystkich mieszkańców Sławkowa oraz zapewnią na  długie lata zastosowanie nowoczesnych technologii w  produkcji wody wysokiej jakości. Dlatego mam nadzieję, że  to  właśnie ten wniosek uzyska dofinansowanie z  rządowego programu ze względu na jego znaczenie dla miasta. Liczymy także, że dofinansowanie uzyska jeszcze przynajmniej jeden z dwóch pozostałych wniosków – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Na metamorfozę ma szansę też otoczenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz remizy strażackiej. W ramach projek tu przewidziano modernizację obiektów sportowych – nawierzchni boiska do piłki nożnej i koszykówki, kortu tenisowego, a także budowę trybuny sportowej. Powstać ma także ogólnodostępny parking i całkiem nowa strefa rekreacyjno – wypoczynkowa dla mieszkańców. W ramach inwestycji planowany jest także wybieg dla psów. Wnioskowana przez urząd miasta kwota dofinansowania z Polskiego Ładu to ponad 4,8 mln zł.

Trzeci ze złożonych projektów obejmuje modernizację układu drogowego i sieci wodociągowej w centrum miasta na ulicach Wał, Wikle i Kozłowska. Projekt zakłada przede wszystkim wymianę wodociągu i nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wartość dofinansowania, o które stara się urząd miasta na ten projekt to 4,9 mln zł.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop