Remont ulicy Legionów Polskich

{[description]}

Remont ulicy Legionów Polskich

Projekt pn.: Kompleksowy remont nawierzchni jezdni i ciągów chodnikowych w ul. Legionów Polskich w Sławkowie.

Projekt obejmuje wykonanie:

  • nawierzchni jezdni,
  • remontu nawierzchni chodników,
  • oznakowania poziomego,
  • oznakowania pionowego,
  • regulacji urządzeń i odwodnienia,
  • przejść dla pieszych,
  • utwardzonych poboczy,
  • robót wykończeniowych,
  • tablic informacyjnych.

Projekt pn.: Kompleksowy remont nawierzchni jezdni i ciągów chodnikowych w ul. Legionów Polskich w Sławkowie jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość projektu wynosi: 469 048,20 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi: 234 524,10 zł, wkład własny Gminy Sławków wynosi także: 234 524,10 zł.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop