Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9

{[description]}

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9

Projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” zakładał stworzenie nowej przestrzeni miejskiej w oparciu o walory historyczne, architektoniczne i miejskie placu Mały Rynek i budynku przy Małym Rynku 9.

Miejsce to od średniowiecza ma szczególne znaczenie dla układu architektonicznego i funkcjonalnego miasta. Pełniło funkcję pomocniczą dla Rynku Głównego i stanowiło jego zaplecze handlowe i rzemieślnicze. Od II połowy XX wieku Mały Rynek tracił na swoim znaczeniu. Obecnie dzięki zrewitalizowaniu w latach 2014-2015 zabytkowego budynku Mały Rynek 9 i przebudowie ciągu komunikacyjnego ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” oraz projektowi „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” przestrzeni tej oprócz dotychczasowych funkcji, nadane zostaną nowe.

Projekt obejmował:

  • budowę zadaszonej sceny plenerowej,

  • utwardzenie terenu pod place i dojścia,

  • ramy R1 - R3,

  • małą architekturę,

  • drenaż opaskowy,

  • roboty ziemne,

  • elektrykę,

  • nadzór archeologiczny,

  • nadzór inwestorski,

  • nadzór autorski.

Realizacja projektu „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków – budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” wspólnie z wcześniejszymi działaniami rewitalizacyjnymi w tej części miasta, a także w parku miejskim wraz z projektem przebudowy ruin zamku biskupów krakowskich zwiększą ruch turystyczny i kulturalny w Sławkowie, kreując nowe funkcje dla tych miejsc.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Sławkowa w ramach Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, zwłaszcza w kontekście kreowanej przez Sławków funkcji turystycznej i kulturowej, o kameralnym charakterze, nawiązującym do koncepcji Slow City i zmierzającej do wykorzystania walorów historycznych, krajobrazowych i kulturowych o znaczeniu ponadlokalnym również w tworzeniu impulsów rozwoju gospodarczego.

Projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków budowa wielofunkcyjnej przestrzeni przy zabytkowym budynku Mały Rynek 9” był współfinansowany w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wyniósł 573 438,56 zł, z czego dofinansowanie to: 487 422,04 zł, natomiast 86 016,52 zł stanowił wkład własny Gminy Sławków. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w grudniu 2018 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop