Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie

{[description]}

Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie

Przedmiotem projektu pn.: „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” było dostosowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie do obowiązujących norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Projekt obejmował:

  • montaż klap przeciwpożarowych,

  • montaż drzwi,

  • instalację oddymiania klatki schodowej,

  • nadzór inwestorski.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest głównym obiektem noclegowym w Sławkowie. Oferuje turystom 50 miejsc noclegowych oraz zaplecze rekreacyjno - sportowe. Atutem schroniska jest niewysoka cena za noclegi i bardzo atrakcyjne położenie. Z usług schroniska korzystają przede wszystkim turyści z województwa śląskiego, małopolskiego, a także z innych rejonów Polski oraz zagranicy.

Realizacja projektu była niezbędna dla zachowania turystycznej funkcji tego obiektu o znaczeniu ponadlokalnym i zapewniającego obsługę ruchu turystycznego we wschodniej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, łączącej się z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską.

W ostatnich latach w Sławkowie coraz większego znaczenia nabierają również ponadlokalne funkcje miasta, związane z rozwojem działalności turystycznej i rekreacyjnej o charakterze głównie weekendowym, szczególnie dla mieszkańców centralnych miast GZM. Zrealizowane dotychczas przez samorząd zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej i inwestycje podmiotów prywatnych w bazę usług turystycznych przy obecności bogatych zasobów przyrodniczo - krajobrazowych (zwłaszcza Doliny Białej Przemszy) oraz licznych zasobów kulturowych tworzą podstawy do stworzenia interesującego produktu turystycznego. Szczególnie, że dalsze plany rozwojowe samorządu przewidują kolejne inwestycje wzmacniające atrakcyjność turystyczną Sławkowa, w tym także w zakresie budowy infrastruktury służącej aktywnym formom turystyki takim jak m.in.: turystyka piesza, rowerowa oraz kajakowa.

Projekt pn.: „Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie” był współfinansowany w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wyniósł 111 817,28 zł, z czego dofinansowanie to: 95 044,69 zł, natomiast 16 772,59 zł stanowił wkład własny Gminy Sławków. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się we wrześniu 2018 roku.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop