Rocznica odzyskania niepodległości

{[description]}

Rocznica odzyskania niepodległości

W piątek 11 listopada mieszkańcy Sławkowa świętowali sto czwartą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Wolności.


Treść przemówienia burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka wygłoszonego 11 listopada 2022 roku:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Sławkowa!

„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień.” – tymi słowami marszałek Józef Piłsudski rozpoczął swoje wystąpienie podczas uroczystego otwarcia pierwszych obrad Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę w 1918 roku niepodległości.

II Rzeczpospolita, choć jako państwo nie pozbawiona wad, stanowiła ucieleśnienie wielkiego marzenia wielu pokoleń. Nie spełniłoby się ono, gdyby nie poczucie narodowej wspólnoty, które przez ponad wiek niezmiennie było obecne w sercach Polaków. Pomimo dziejowych burz i zawirowań, wbrew złowrogiej polityce obcych mocarstw, dzięki tej właśnie narodowej jedności przetrwaliśmy ciemną noc zaborów jako wspólnota i mogliśmy doczekać świtu niepodległości.

Spotykamy się dziś po raz kolejny pod Krzyżem Wolności, w miejscu szczególnym dla mieszkańców naszego miasta. Dzień 11 listopada jak co roku skłania nas nie tylko do manifestowania radości płynącej z przeżywania rocznicy powrotu Polski na mapę Europy, ale również do chwili refleksji nad tym, jaki dziś użytek czynimy z tej bezcennej wartości, jaką jest wolność.

Podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w okolicznościowych przemówieniach coraz częściej padają apele o to, by łączyć, by szukać wspólnych nam wszystkim wartości, pomimo różnic i podziałów. Pamiętajmy, że jednoczy nas dobro wspólne, jakim jest wolna, niepodległa i suwerenna Polska. Kraj, o jaki walczyli nasi przodkowie, również mieszkańcy Sławkowa w kolejnych powstaniach czy Legionach Polskich, które stacjonowały również w Sławkowie w 1915 roku. Kraj, który pozostawał marzeniem Polaków żyjących pod zaborami, w okrutnych czasach drugiej wojny światowej i w okresie dominacji nad tą częścią Europy Związku Radzieckiego. Dzisiaj, w czasie agresji rosyjskiej i wojny w Ukrainie, pojęcia „wolność” i „niepodległość” nabierają szczególnego znaczenia. Tak, jak przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej, które stanowią filary naszego bezpieczeństwa.

Nie zepsujmy tego ogromnego dorobku, pozwalając się sztucznie dzielić i konfliktować. Tym bardziej, że po okresie wielkich, dobrze wykorzystanych szans przyszło nam żyć w czasach niepewności i zagrożeń. Jeśli zaprzepaścimy to, co z takim trudem jako naród i społeczeństwo osiągnęliśmy, historia i następne pokolenia Polek i Polaków nigdy nam tego nie wybaczą.

Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej uroczystości wszystkim obecnym. Życzę dobrego, rodzinnego świętowania 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękuję za uwagę.


Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - msza w kościele

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - msza w kościele

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - msza w kościele

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - przejście pod pomnik

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - pod pomnkiem

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - składanie kwiatów

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - składanie kwiatów

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - składanie kwiatów

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - składanie kwiatów

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - składanie kwiatów

Uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości w Sławkowie - przemówienie burmistrza

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop