pochmurno z przejaśnieniami

6.88 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Skarbnik Miasta

{[description]}

Skarbnik Miasta

Skarbnikiem Miasta od 1 lipca 2013 r. jest Paweł Kuc.

Paweł Kuc urodził się w 1980 roku. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Ukończył magisterskie studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego. Od 2006 r. zatrudniony w referacie finansowym Urzędu Miasta w Sławkowie, a od 2009 r. pełnił funkcję Kierownika Referatu Księgowości i Budżetu.

Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta,
 2. organizacja i nadzorowanie rachunkowości Urzędu Miasta jako organu finansowego i jednostki budżetowej,koordynowanie prac nad projektem budżetu,
 3. kontrola pod względem formalnym dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 4. opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz,
 5. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażana jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 6. nadzorowanie prac związanych z wymiarem, poborem i windykacją podatków i opłat lokalnych,
 7. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  1. Referatem Księgowości i Budżetu,
  2. Referatem Podatków i Windykacji,
 8. wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta,
 9. uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju Miasta,
 10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza Miasta.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-