Sławków w Unii Europejskiej

Krzysztof Kozieł

Sławków w Unii Europejskiej

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 5 minut

W dniach 10-11 grudnia odbywa się szczyt Unii Europejskiej, na którym zapadnie decyzja między innymi odnośnie budżetu wspólnoty na lata 2021 - 2027, w tym uruchomienia ważnych dla wszystkich krajów członkowskich środków z Funduszu Odbudowy na walkę ze skutkami pandemii. O znaczeniu obecności Polski w Unii Europejskiej postanowiły przypomnieć także władze Sławkowa. Obok polskich i sławkowskich, w mieście pojawiły się również flagi unijne.

Od 2004 roku Sławków ze środków Unii Europejskiej pozyskał ponad 34 mln zł, z czego tylko w ostatnich pięciu latach prawie 20 mln zł! To statystycznie ponad 3,2 mln złotych rocznie. Gdyby nie wsparcie unijne, miasto mogłoby przeznaczyć na inwestycje z własnego budżetu w skali roku tylko 1 mln zł, czyli trzy razy mniej.

Burmistrz Sławkowa, wspólnie z ponad dwustu siedemdziesięcioma samorządowcami z Polski i Węgier podpisał również list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Samorządowcy zaapelowali w nim, by w przypadku weta rządów Polski i Węgier, środki potrzebne na przezwyciężanie skutków pandemii oraz dalszy rozwój społeczności lokalnych Bruksela kierowała bezpośrednio do miast i gmin.

- Wielu z nas obecność w Unii Europejskiej kojarzy się przede wszystkim z możliwością korzystania z ogromnych środków finansowych, bez których nasz kraj nie dokonałby po 1989 roku tak wielkiego, cywilizacyjnego skoku - podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. - Nie wierzmy propagandowym kłamstwom o tym, że obecność w Unii Europejskiej „obciąża nas” czy „niczego nam nie przynosi”. W ostatnich latach na każdą złotówkę wydaną z budżetu Sławkowa na inwestycje przypadają aż trzy złote dofinansowania ze środków europejskich! Unia Europejska to również wspólnota fundamentalnych i cywilizacyjnych wartości, poszanowania godności każdego człowieka, wolności i demokracji - dodaje.

Budynek ratusza i latarnie przed ratuszem przyozodobione flagami Polski, Sławkowa i Unii Europejskiej.

Miasto przypomina również o inwestycjach, które służą na co dzień mieszkańcom, a które nie zostałyby zrealizowane bez unijnego wsparcia.

Środki z Unii Europejskiej umożliwiły realizację następujących inwestycji:

 1. Modernizacja nawierzchni ulic Zamkowej, Garncarskiej, Gołębiej, Kabanii (2006)
 2. Modernizacja wodociągu ul. Zamkowa, Garncarska, Gołębia, Kabania (2006)
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na powyższych ulicach (2006)
 4. Budowa parkingu za Ratuszem (2007)
 5. Montaż ławek, koszy, latarni przy parkingu za Ratuszem (2007)
 6. Nasadzenie zieleni przy parkingu za Ratuszem (2007)
 7. Przebudowa jezdni w ul. Młyńskiej o dł. 182 m (2008)
 8. Wybudowanie parkingu na 20 miejsc wzdłuż jezdni ul. Młyńskiej (2008)
 9. Przebudowanie chodnika wzdłuż jezdni ul. Młyńskiej (2008)
 10. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni ul. Młyńskiej (2008)
 11. Budowa parkingu na 46 miejsc przy MOK (2008)
 12. Wybudowanie kładki dla pieszych nad Białą Przemszą przy MOK (2008)
 13. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Młyńskiej (2008)
 14. Informatyzacja SPZOZ (2009)
 15. Zakup unitu dentystycznego do SPZOZ (2009)
 16. Zakup medycznego sprzętu rehabilitacyjnego do SPZOZ (2009)
 17. Zakup aparatury USG, defibrylatora, KTG do SPZOZ (2009)
 18. Przebudowa drogi na ul. Fabrycznej na odcinku 950 m (2009)
 19. Budowa zatoki autobusowej i miejsc postojowych na ul. Fabrycznej (2009)
 20. Budowa chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej (2009)
 21. Przebudowa skrzyżowania ul. Fabrycznej z łącznicą drogi krajowej (2009)
 22. Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2010)
 23. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Białej Przemszy o dł. 2,5 km (2010)
 24. Budowa ścieżki rowerowej na Księżej Drodze o dł. 2,1 km (2010)
 25. Oznakowanie ścieżki pieszo - rowerowej o łącznej dł. 13,8 km (2010)
 26. Ustawienie miejsc postojowych, ławek, koszy przy ścieżce rowerowej (2010)
 27. Remont mostów na ścieżce rowerowej nad Białą Przemszą (2010)
 28. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków (2010-2013)
 29. Zakup sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych (2010-2013)
 30. Budowa drogi w ul. Gen. Wł. Sikorskiego o dł. 313 m (2012)
 31. Budowa chodnika wzdłuż ul. Gen. Wł. Sikorskiego (2012)
 32. Budowa 2 zatok autobusowych ul. Gen. Wł. Sikorskiego (2012)
 33. Budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkół (2012)
 34. Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu (2012)
 35. Budowa drogi w ul. PCK o dł. 238 m na odcinku wzdłuż SPZOZ (2012)
 36. Budowa chodnika na ul. PCK wzdłuż SPZOZ (2012)
 37. Budowa monitoringu miejskiego Rynku, w Parku Miejskim, osiedlu PCK (2015)
 38. Wykonanie nowych alejek w Parku Miejskim (2015)
 39. Budowa placu zabaw w Parku Miejskim (2015)
 40. Montaż nowych ławek, koszy, latarni w Parku Miejskim (2015)
 41. Nowe nasadzenia zieleni, krzewów i drzew w Parku Miejskim (2015)
 42. Przebudowa drogi na ul. Mały Rynek o dł. 85 m (2015)
 43. Wykonanie wodociągu w ul. Mały Rynek (2015)
 44. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Mały Rynek (2015)
 45. Rewitalizacja drewnianego zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 (2015)
 46. Przebudowa drogi na ulicy Staropocztowej na dł. 222 m (2015)
 47. Przebudowa drogi na ul. Kościelnej o dł. 235 m (2015)
 48. Wykonanie wodociągu w ul. Kościelnej (2015)
 49. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Kościelnej (2015)
 50. Budowa parkingu przy ul. Kościelnej na 33 miejsca parkingowe (2015)
 51. Generalna przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Kościelnej 11 (2015)
 52. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kościelnej 11 dla seniorów (2015)
 53. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kościelnej 11 dla MOPS Sławków (2015)
 54. Budowa 2 sportowych boisk wielofunkcyjnych przy ul. Browarnej (2015)
 55. Budowa bieżni 100-metrowej i skoczni w dal przy SP1 przy ul. Browarnej (2015)
 56. Budowa skateparku przy ul. Browarnej (2015)
 57. Budowa chodników i placów przy SP1 im. J. Baranowskiego (2015)
 58. Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych na terenie szkolnym SP1 (2015)
 59. Instalacja nowej małej architektury przy SP1 (2015)
 60. Budowa oświetlenia terenów szkolnych i sportowych przy SP1 (2015)
 61. Budowa monitoringu miejskiego na terenie SP1 im. J. Baranowskiego (2015)
 62. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 14a (2015)
 63. Utworzenie Sławkowskiego Centrum Aktywności Lokalnej (2015)
 64. Stworzenie zaplecza sportowego dla UKS Sławków przy ul. Młyńskiej 14a (2015)
 65. Udostępnienie budynku przy ul. Młyńskiej 14a dla organizacji społecznych (2015)
 66. Budowa monitoringu miejskiego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II (2015)
 67. Zakup nowego średniego samochodu gaśniczego dla OSP Sławków (2017)
 68. Zakup sprzętu informatycznego dla obsługi klientów UM Sławków (2018)
 69. Zakup oprogramowania branżowego dla obsługi klientów UM Sławków (2018)
 70. Rozwój systemów obsługi online mieszkańców przez UM Sławków (2018)
 71. Kompleksowa termomodernizacja budynku MOK (2019)
 72. Pełna wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku MOK (2019)
 73. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu MOK (2019)
 74. Wymiana pieca węglowego na gazowy w MOK (2019)
 75. Wymiana instalacji ogrzewania i wentylacji w MOK (2019)
 76. Instalacja energooszczędnego oświetlenia LED w MOK (2019)
 77. Remont sali widowiskowej MOK (2019)
 78. Budowa sceny plenerowej przy budynku MOK (2019)
 79. Generalny remont dachu zabytkowego Działu Kultury Dawnej Rynek 9 (2020)
 80. Termomodernizacja budynku DKD MOK (2020)
 81. Adaptacja poddasza DKD MOK dla Centrum Edukacji Ekologicznej (2020)
 82. Zakup sprzętu multimedialnego do Centrum Edukacji Ekologicznej (2021)
 83. Budowa nowej ścieżki spacerowej w dolinie Białej Przemszy (2020-2021)
 84. Budowa 2 kładek i pomostów przez kanał Walcowni (2020-2021)
 85. Budowa ścieżek parkowych na nadrzeczu Białej Przemszy przy MOK (2021)
 86. Budowa stanowisk dydaktycznych na nadrzeczu Białej Przemszy (2021)
 87. Instalacja małej architektury rekreacyjnej na nadrzeczu B. Przemszy (2021)
 88. Wykonanie nasadzeń zieleni na nadrzeczu B. Przemszy (2021)
 89. Budowa toalet publicznych przy ul. Młyńskiej (2021)
 90. Wykończenie segmentu B w Zespole Szkół im. J. Pawła II (2020)
 91. Adaptacja segmentu B na Centrum Integracji Społeczno–Zawodowej (2020)
 92. Zakup wyposażenia do segmentu B dla CIS–Z (2021)
 93. Uruchomienie programu szkoleniowego dla mieszkańców w CIS–Z (2021)
 94. Generalna przebudowa dawnego przedszkola przy ul. Michałów 6 (2020)
 95. Wymiana pieca węglowego na gazowy w budynku przy ul. Michałów 6 (2020)
 96. Budowa parkingu przy nowym budynku przy ul. Michałów 6 (2020)
 97. Uruchomienie Centrum Usług Społecznych przy ul. Michałów 6 (2021)
 98. Uruchomienie świetlicy dla dzieci w nowym budynku przy ul. Michałów 6 (2021)
 99. Budowa placu zabaw przy nowym budynku przy ul. Michałów 6 (2021)
 100. Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola i szkół podstawowych (2021)

Na każdą złotówkę sławkowskiego budżetu na zadania rozwojowe w latach 2015-2020 przypadają średnio 3 złote dotacji unijnych.

Dzięki Unii Europejskiej Sławków zmienia się trzy razy szybciej!

Bez dotacji UE aż 3/4 inwestycji i projektów, które służą na co dzień mieszkańcom, w ogóle by nie powstało!

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop