OpenWeatherMap exception: Unknown fatal error: OpenWeatherMap returned the following json object: (Code 0). Samorządowcy o polityce finansowej państwa - Aktualności - Sławków

,

Samorządowcy o polityce finansowej państwa

{[description]}

Samorządowcy o polityce finansowej państwa

W poniedziałek 7 grudnia podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów samorządowcy przyjęli kilka stanowisk, w tym apel do rządu i parlamentu w sprawie konieczności zmiany polityki państwa w odniesieniu do finansów samorządowych.

Organizacja skupiająca ponad 140 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego z niepokojem odniosła się do nasilających się w ostatnich latach działań skutkujących osłabianiem kondycji finansowej samorządów, czy to poprzez przekazywanie z poziomu rządowego realizacji zadań publicznych bez zapewniania adekwatnego finansowania  (głównie oświata i służba zdrowia), czy też poprzez działania uderzające w podstawy systemu finansów samorządowych,  skutkujące realnymi ubytkami w poziomie bardzo istotnej grupy dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT.

„Jako odpowiedzialni przedstawiciele środowiska samorządowego wielokrotnie wskazywaliśmy na opisywane wyżej problemy, proponując konkretne rozwiązania, postulując konstruktywny dialog, jednak propozycje te w ostatnim czasie rzadko spotykały się z zainteresowaniem i zrozumieniem strony rządowej.” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Jak podkreślili samorządowcy, utracone środki i systemowy wzrost wydatków nie pozwolą na skuteczne działanie w kolejnych latach, czy to w walce ze skutkami kryzysu, czy w realizacji planów rozwojowych w latach następnych, co będzie szkodą nie tylko dla lokalnego samorządu, ale przede wszystkim dla kraju.

- W przypadku Sławkowa mamy do czynienia jeszcze z jednym problemem, dotykającym gmin, na terenie których znajduje się infrastruktura kolejowa. W efekcie dwóch ustaw przyjętych przez parlament, wprowadzone zostały zwolnienia podatkowe od tego typu działek, co skutkuje dramatycznym uszczupleniem dochodów budżetowych, a co za tym idzie, możliwości realizacji ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W sesji online zgromadzenia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wziął udział między innymi senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Były prezydent Gliwic pełni także funkcję prezesa Związku Miast Polskich.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-