Antenami ponownie zajmie się konserwator

UM Sławków (arch.)

Antenami ponownie zajmie się konserwator

Foto: UM Sławków (arch.)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nowe informacje w sprawie projektu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży parafialnego kościoła w Sławkowie. Jak się okazuje, wniosek o pozwolenie na budowę złożony w Starostwie Powiatowym w Będzinie przez T-Mobile zawiera poważne braki. Złożony przez inwestora w aktualnej wersji projekt nie został bowiem zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do urzędu w Sławkowie wpłynęło pismo Łukasza Konarzewskiego, śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Informuje on, że przedstawione przez inwestora projekty budowlane zostały sporządzone w sierpniu 2016 roku. Pozwolenie konserwatorskie wydane zostało tymczasem w lipcu 2016 roku i dotyczy wcześniejszego projektu z roku 2015. Tym samym więc spółka T-Mobile musi ponownie uzgodnić z nim planowaną inwestycję.

- To istotna informacja. Potwierdza ona, że dokumentacja złożona przez inwestora w starostwie zawiera braki i nieścisłości, na co też wskazywaliśmy po zapoznaniu się z projektem. W związku z tym skierowałem do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków w Katowicach pismo z wnioskiem, by konserwator nie wydawał zgody na realizację tej inwestycji, jeśli inwestor o nią ponownie wystąpi – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Z podobnym wnioskiem mogą oczywiście wystąpić również mieszkańcy, kierując stosowne pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach pod adres: ul. Francuska 12, 40-015 Katowice. Zachęcam do wyrażenia opinii w tej sprawie – dodaje.

Jak podkreślają urzędnicy ze Sławkowa, pomysł montażu stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z antenami na strychu parafialnego kościoła swój początek ma w umowie cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy proboszczem a spółką T-Mobile. Urząd miasta nie jest stroną tej umowy i nie ma żadnego wpływu na jej zapisy. – Sprawę definitywnie zakończyć mogłoby jedynie rozwiązanie tej umowy przez księdza proboszcza – informuje burmistrz.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop