Zmiany w PIT uderzą w samorządy

{[description]}

Zmiany w PIT uderzą w samorządy

Wejście w życie kolejnych zmian w przepisach podatkowych będzie miało wymierne, negatywne konsekwencje dla samorządowych finansów – ostrzega Śląski Związek Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia związku z Gliwicach 29 sierpnia organizacja skupiająca 137 jednostek samorządu terytorialnego przyjęła specjalne stanowisko w tej sprawie.

O pogarszającej się kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego mówił między innymi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. – Wynika ona między innymi z wyższych kosztów realizacji zadań publicznych, w tym związanych z reformą oświaty, oraz wzrostem cen zakupu materiałów i usług. Do pogorszenia kondycji finansów jednostek samorządu terytorialnego przyczyni się też realizowany i zapowiadany pakiet kolejnych zmian w systemie podatkowym – podkreślił Frankiewicz. – W krótkim czasie może dojść do spadku inwestycji samorządowych i wystąpienia problemów z wykorzystaniem środków unijnych czy realizacją podstawowych zadań publicznych. Dlatego też apelujemy do rządu RP o podjęcie pilnych działań, które będą zmierzały do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów. Istotnym ich elementem musi być też zagwarantowanie źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin i powiatów – dodał.

W czym tkwi istota problemu? Każdy szczebel samorządu w Polsce, zarówno gminny, powiatowy jak i wojewódzki uzyskuje z budżetu państwa co rok część podatku dochodowego płaconego przez swoich mieszkańców. Wprowadzanie zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszy więc dochody samorządów, a tym samym ograniczy możliwość realizowania ich zadań.

Udział gmin we wpływach z podatku PIT od mieszkańców wynosi obecnie ok. 38%. Z tych środków finansowane są między innymi ochrona środowiska, oświata, remonty czy inwestycje. W wielu samorządach zwolnienia podatkowe mogą doprowadzić nawet do utraty bieżącej stabilności finansowej. Dlatego też w przyjętym podczas zgromadzenia w Gliwicach stanowisku znalazł się apel do rządu o podjęcie pilnych działań zmierzających do zrekompensowania gminom, miastom i powiatom dochodów utraconych w wyniku zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do szacowania ubytku w dochodach w związku z rządowymi zmianami w podatkach przymierza się także Sławków. – Dochody gmin z tytułu PIT stanowią znaczną pozycję w budżecie. Również w Sławkowie będzie to miało bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową, a co za tym idzie, na możliwości inwestycyjne czy realizacji bieżących zadań dla mieszkańców. Pamiętajmy, że w przypadku naszego miasta to kolejny już ubytek w dochodach, na który nie mamy zupełnie niestety wpływu. Cały czas ograniczamy już bowiem straty w budżecie spowodowane niekorzystną dla samorządu interpretacją przepisów związanych ze zwolnieniem podatkowym infrastruktury szerokiego toru – komentuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop