Utrzymanie powiatowych dróg wraca do starostwa

UM Sławków

Utrzymanie powiatowych dróg wraca do starostwa

Foto: UM Sławków
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Biegnące przez Sławków powiatowe drogi od 8 października utrzymywane są przez starostwo, a nie przez miasto. Z tym dniem rozwiązaniu uległo porozumienie, na mocy którego zadania związane z utrzymaniem dróg powiatowych realizował sławkowski samorząd. Wiążą się z tym ważne zmiany dla mieszkańców. Od teraz kwestie związane ze stanem nawierzchni, ewentualnymi uszkodzeniami pojazdów i zimowym utrzymaniem w odniesieniu do powiatowych ulic zgłaszać należy Powiatowemu Zarządowi Dróg w Będzinie.

Wygaśnięcie porozumienia pomiędzy powiatem a miastem związane jest z wyczerpaniem się środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2019 roku. Mechanizm teoretycznie był prosty i praktykowany od lat – starostwo przekazywało pieniądze, w ramach których to służby sławkowskiego samorządu (a nie Powiatowy Zarząd Dróg) zajmowały się bezpośrednio bieżącym utrzymaniem powiatowych ulic. W praktyce, jak wskazują władze miasta, kwoty te były mocno niedoszacowane i nie wystarczały na wykonanie wszystkich, niezbędnych prac. Ponadto wielkość przekazywanych środków z powiatu na ten cel nie była zwiększana w odniesieniu do rosnących kosztów usług remontowych, kosztów paliwa czy kosztów pracowniczych w związku ze zmianami płacy minimalnej. Wystarczy wskazać, że w 2018 roku koszty utrzymania zimowego dróg powiatowych wyniosły ponad 110 tys. złotych z całości 200 tys. złotych przekazanych na bieżące utrzymanie dróg. Szacunkowe wyceny kosztów na zimowe utrzymanie w sezonie 2019/2020 dróg powiatowych o łącznej długości 17 kilometrów zostały określone na 160 tys. złotych, co oznacza ich dalszy wzrost.  

Po zabezpieczeniu kosztów utrzymania letniego, utrzymania oznakowania pionowego, malowania oznakowania poziomego, koszenia poboczy na remonty w 2018 roku udało się przeznaczyć tylko niespełna 47 tys. złotych na 17 kilometrów dróg powiatowych. Również rosnące koszty remontowych usług nawierzchni na przestrzeni ostatnich lat powodują, że konieczne jest zwiększanie nakładów na ten cel. Dla przykładu w 2016 roku remont drogi na powierzchni 1 metra kwadratowego masą asfaltową bez podbudowy kosztował 55 złotych. W 2019 roku te same prace kosztowały już 146 złotych.

Tymczasem wysokość środków, jakie otrzymywało miasto na bieżące utrzymanie powiatowych dróg z kasy starostwa od 2016 roku pozostawała w zasadzie na niezmienionym poziomie około 200 tys. zł.

- Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat wskazywaliśmy, że wysokość środków nie pokrywa potrzeb, zwłaszcza na drogach, które są mocno eksploatowane przez samochody ciężarowe. W tym roku zabrakło ponad 110 tys. zł na podstawową obsługę dróg powiatowych, o czym informowaliśmy starostę we wrześniu. Ponieważ bez tych brakujących środków nie sposób przeprowadzić chociażby zimowej akcji utrzymania powiatowych dróg, porozumienie z powiatem uległo rozwiązaniu 8 października. Tym samym zabezpieczenie zimowe dróg powiatowych, jak i ich remontowanie od tej daty spoczywa na służbach powiatowych – wyjaśnia rzecznik prasowy urzędu miasta Sławków Krzysztof Kozieł.

Remont tylko ulicy Hrubieszowskiej w miejscach najważniejszych ubytków czy deformacji nawierzchni został oszacowany na 500 tys. złotych, a ulicy Okradzionowskiej w kierunku Dąbrowy Górniczej na 600 tys. Jak widać z kwot przekazywanych dotychczas przez powiat nie sposób było we właściwy sposób zabezpieczyć stan nawierzchni. Co ważne, zgodnie z przepisami miasto nie może dokładać z własnego budżetu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Pomoc finansowa z miasta może obejmować jedynie zadania inwestycyjne. Przykładem może być tutaj przebudowa ul. Kolejowej czy tegoroczne wsparcie   samorządu sławkowskiego dla powiatu na 3 zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu dróg Wrocławska, Piłsudskiego i Olkuska”, „Budowę chodnika przy ulicy Groniec” oraz „Budowę chodnika przy ulicy Kołdaczka i Kolejowa”.

Przez Sławków przebiega 56 km dróg gminnych i ponad 17 km dróg powiatowych. Miasto ze swojego budżetu przeznacza średnio na remonty 1 kilometra dróg gminnych 12,8 tys. zł rocznie. W tej kwocie mieści się nie tylko łatanie ubytków, ale także wykonywanie nakładek asfaltowych, podbudowy dróg z tłucznia czy odcinkowe prace chodnikowe. Ze środków powiatowych na remonty nawierzchni udaje się przeznaczyć zaledwie 3,7 tys. zł. na 1 kilometr dróg. Gdyby starostwo powiatowe chciało przekazywać środki na swoje drogi w zbliżonej choć wysokości jak nakłady władz Sławkowa ponoszone na drogi gminne, to dotacja tylko w zakresie remontów powinna wynosić blisko 220 tys. plus oczywiście odpowiednio wysokie środki na akcję zimę i pozostałe działania. W 2019 r. remont stosunkowo niewielkiego fragmentu drogi w ulicy Okradzionowskiej przy skrzyżowaniu z DK 94 kosztował ponad 32 tys. zł.

- Warto dodać, że w tym roku starostwo niejako zmusiło nas do przejęcia odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane ze szkodami, jakie mogą ponieść kierowcy na powiatowych drogach. Przy tak dużym deficycie przekazywanych nam środków nie możemy ponosić takiego ryzyka. Miasto nie może brać odpowiedzialności za szkody w sytuacji, gdy nie otrzymuje wystarczających środków na zapewnienie we właściwy sposób bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Wygaśnięcie porozumienia powoduje, że pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody związane na przykład z uszkodzeniem pojazdów na powiatowych drogach ponosi od teraz Powiatowy Zarząd Dróg – informuje Krzysztof Kozieł. Do tej pory samorząd sławkowski był jedyną z ośmiu gmin w powiecie będzińskim, która miała takie porozumienie na zarządzanie drogami powiatowymi.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Ulice:

 • Kołdaczka,
 • Hrubieszowska,
 • Groniec,
 • Wrocławska,
 • Piłsudskiego,
 • Olkuska,
 • Okradzionowska,
 • Chwaliboskie,
 • Fabryczna,
 • Walcownia (część od skrzyżowania z Olkuską do granicy z Bukownem),
 • Obrońców Westerplatte,
 • Kolejowa

są drogami zarządzanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, nr telefonu: (32) 287 75 19, (32) 287 78 72, fax: (32) 287 78 85, adres e-mail: sekretariatpzd@pzdbedzin.plTam też należy zgłaszać wszelkie kwestie związane ze stanem wyżej wymienionych dróg i ich bieżącym utrzymaniem (w tym odśnieżaniem).

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop