Uwaga! Grypa ptaków

{[description]}

Uwaga! Grypa ptaków

W związku ze stwierdzeniem w Chruszczobrodzie (powiat zawierciański) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony. Obszar wokół ogniska ma promień 10 km. W jego granicy znajduje się również część miasta Sławkowa, obejmująca ulicę Jodłową.

Pełna treść komunikatu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 


W dniu 11 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Będzinie poinformowano o fakcie zlokalizowania ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, powiat zawierciański.

Ze względu na lokalizację ogniska Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie wyznaczył obszar zapowietrzony i zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska), które zachodzą na teren powiatów będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza. W obszarze tym obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091)

W zasięgu obszaru zagrożonego znalazła się również część Miasta Sławkowa obejmująca ulicę Jodłową. Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i lustracja stad drobiu. Czynności wykonywane są przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w tym faktu znalezienia padłych dzikich ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie lub Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta (tel. 32 293 15 52).

Ponadto przypominamy o zakazie organizowania targów, pokazów czy wystaw z udziałem żywego ptactwa, sprzedaży ptaków na targowiskach, pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. W okresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków nakazuje się odosobnienie drobiu lub innych ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami. Apelujemy o zaprzestanie dokarmiania dzikich ptaków, gdyż tworzy to realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, a ponadto zaburza naturalne instynkty fauny. Co prawda według badań wirus ten nie jest groźny dla człowieka, obawa rozprzestrzeniania się choroby istnieje jednak zawsze. Dokarmianie ptaków sprawia, że chętniej koncentrują się one w jednym miejscu, a co za tym idzie mogą skutkować powstaniem nowych ognisk choroby.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


 

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - KLIKNIJ

 

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop