Wokół szerokiego toru...

{[description]}

Wokół szerokiego toru...

O skutkach protestu zagłębiowskich samorządów, Nowym Jedwabnym Szlaku i perspektywach rozwoju zespołu terminali rozmawiamy z burmistrzem Sławkowa Rafałem Adamczykiem.

Minęło już nieco czasu od słynnego protestu zagłębiowskich samorządów w sprawie przedłużenia szerokiego toru do Gorzyczek. Jak dziś wygląda sytuacja, bo chyba sporo się wyjaśniło?
Zdecydowanie tak. Na nasz protest zareagowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W piśmie, które otrzymaliśmy jednoznacznie wskazano, że nie jest przewidywana realizacja przez rząd budowy nowej linii szerokotorowej ze Sławkowa do Gorzyczek. Również PKP LHS podzieliło nasze obawy odnośnie realizacji pomysłu przedłużenia linii pod czeską granicę.

To kto tak naprawdę stał za tą osobliwą ideą?
Przedstawia się ją jako inicjatywę oddolną. Mocno w promowanie pomysłu przedłużenia szerokiego toru zaangażowany był Komitet Rozwoju Zagłębia, w latach 2015 – 2016 współrządzący powiatem będzińskim w koalicji z PiS. W pewnym momencie spotkaliśmy się nawet z absurdalnymi zarzutami, że nasz protest wzmocni tzw. „opcję łódzką”, czyli budowę centrum logistycznego pod Łodzią. Jak mocno chybiony był to zarzut świadczyć może chociażby fakt, że pomysł „opcji łódzkiej” zablokowało Ministerstwo Obrony Narodowej, które nie zgodziło się na sprzedaż działek pod budowę centrum logistycznego pod Łodzią. Obawy związane z ewentualnym przeniesieniem priorytetów rządowych w inny rejon Polski podzielił również prezes PKP LHS, który w skierowanym do nas piśmie podziękował za zasygnalizowanie tego problemu. Myślę, że powinniśmy mieć powody do satysfakcji, bo jak się okazało, w jedności siła. Protest samorządów Zagłębia odniósł swój skutek. O przedłużeniu linii ze Sławkowa do Gorzyczek przestało się mówić, budowy konkurencyjnego centrum logistycznego pod Łodzią nie będzie…

...nie ma również już w koalicji rządzącej powiatem Komitetu Rozwoju Zagłębia.
Mam nadzieję, że nowa powiatowa koalicja, złożona z przedstawicieli PiS i Klubu „Wspólnie dla Powiatu” nie będzie promować tego pomysłu, który – mówiąc otwarcie i wprost – był szkodliwy z punktu widzenia interesów gospodarczych nie tylko Sławkowa, ale całego Zagłębia.

Wiemy już zatem, że wraz z szerokim torem nie odpłyną z Zagłębia korzyści gospodarcze. A jaka przyszłość czeka zespół terminali zlokalizowany w Sławkowie?
Zespół terminali LHS w Sławkowie ma rosnący potencjał gospodarczy. Potwierdzeniem tego faktu mogą być chociażby warte 850 mln zł inwestycje, które PKP LHS chce zrealizować na całym, czterystukilometrowym odcinku od Hrubieszowa do Sławkowa, w tym na należących do niego terenach w samym Sławkowie. Widać to również w koncepcjach międzynarodowego przebiegu szlaków transportowych. Obecnie przebiega on głównie w oparciu o kolej transsyberyjską, a więc biegnie przez Rosję i Białoruś. Jednak od dłuższego czasu mówi się o Nowym Jedwabnym Szlaku, który łączy Chiny z Europą. Od 2014 roku PKP LHS zaangażowane jest w rozwój alternatywnego szlaku, Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej, która omijać będzie Rosję. Nowy szlak ma prowadzić przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, Turcję i Ukrainę. To ważne, biorąc pod uwagę chociażby aktualne uwarunkowania geopolityczne. Cieszy również zacieśnianie współpracy pomiędzy PKP LHS i PKP CARGO, która ma dotyczyć również sławkowskiego Euroterminalu. O potencjale rozwojowym tego terenu świadczy również pojawienie się niedawno nowego inwestora. Firma Barter to duży przedsiębiorca. Każda taka inwestycja przekładać się będzie na wpływy do budżetu miasta i na powstanie nowych miejsc pracy.

Mówiąc o infrastrukturze wspomagającej rozwój działalności na obszarze terminali przeładunkowych, nie sposób pominąć temat łącznika Euroterminala z drogą DK94 i S1. O tej inwestycji też mówi się już od kilku lat...
O to również pytaliśmy ministra infrastruktury i budownictwa. Z odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wynika, że budowa nowego układu drogowego obsługującego Euroterminal i łączącego DK94 oraz S1 to przedsięwzięcie etapowe o charakterze regionalnym. Wskazano też na potencjalne źródła finansowania tego typu inwestycji. Warto zauważyć, że pierwszy krok został już w tym kierunku właściwie wykonany. Mówię o inwestycji, jaką realizować będzie prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński w najbliższym czasie w postaci budowy węzła komunikacyjnego na drodze ekspresowej S1 w celu skomunikowania tej drogi z terenami inwestycyjnymi Sosnowca. To de facto zaczątek budowy tego łącznika. Ta inwestycja będzie z pewnością też dodatkową kartą przetargową w staraniu się o pozyskanie środków rządowych na realizację długo oczekiwanego łącznika do Sławkowa. Liczę również na to, że plany rozwojowe PKP LHS i PKP Cargo wpłyną także sprzyjająco na realizację tej drogowej inwestycji, niezbędnej do właściwego wykorzystania potencjału drzemiącego w sławkowskiej końcówce szerokiego toru nie tylko dla Sławkowa, ale także Zagłębia Dąbrowskiego oraz tworzącej się właśnie metropolii.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Kozieł

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop