Współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas

{[description]}

Współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i rektor Wyższej Szkoły Humanitas prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów sosnowieckiej uczelni.

Dzięki porozumieniu w urzędzie miasta praktyki odbywać będą mogli studenci kierunku Administracja.

- Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Mam nadzieję, że praktyki w urzędzie pozwolą studentom lepiej poznać warsztat pracy w administracji publicznej – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Mimo tego, że nie jesteśmy dużym urzędem, mamy się czym pochwalić. W tym roku jako samorząd zajęliśmy 32. miejsce wśród 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski i 4. miejsce w województwie w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. Eksperci oceniali kilkadziesiąt wskaźników z czterech grup, opisujących kondycję samorządów: finanse i rozwój, dbałość o mieszkańców, czyste środowisko i zarządzanie – wylicza Rafał Adamczyk.

To niejedyne sukcesy miasta. W 2018 roku Sławków zajął dziesiąte miejsce w kraju w rankingu miesięcznika „Wspólnota” w kategorii małych miast. Ranking oceniał efektywność wykorzystania środków unijnych. W 2015 roku miasto uplasowało się na drugim miejscu w kraju w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepiej wykorzystujących środki europejskie.

Z kolei Wyższa Szkoła Humanitas cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w woj. śląskim. W 2021 roku WSH znalazła się na 2. miejscu w województwie śląskim i na 13. miejscu w Polsce wśród uczelni niepublicznych w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Z kolei w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” uczelnia znalazła się na 5. miejscu w Polsce w kategorii uczelni niepublicznych. - Wysoka jakość kształcenia, inwestowanie w praktyczne aspekty zajęć akademickich, partnerskie podejście do studentów oraz szeroka oferta edukacyjna, obejmująca także możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora – to najważniejsze cechy Wyższej Szkoły Humanitas. Praktyki są ważnym elementem dydaktyki w naszej uczelni, dlatego poszerzanie grona instytucji, w których studenci mogą zdobywać doświadczenia zawodowe jest dla nas priorytetem. Zależy nam na współpracy z instytucjami prestiżowymi, dającymi młodym ludziom możliwości szerokiego rozwoju i nabywania zróżnicowanych kompetencji. Dlatego tak cieszy nas umowa z Urzędem Miasta Sławkowa. Sławków to niewielki samorząd, ale pod wieloma względami lider w skali ogólnopolskiej – mówi prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Humanitas.

 Burmistrz Sławkowa i rektor Wyższej Szkoły Humanitas podpisują porozumienie o współpracy

Wymiana egzemplarzy porozumień pomiędzy burmistrzem Sławkowa a rektorem Wyższej Szkoły Humanitas po podpisaniu

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop