rozproszone chmury

5.61 °C, rozproszone chmury

Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich

{[description]}

Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich” zakładał prace wokół ruin zamku w Sławkowie mające na celu podniesienie jego wartości kulturowej, historycznej i turystycznej.

Zamek biskupów krakowskich w Sławkowie jest jednym z najstarszych zabudowań tego typu w Polsce i najstarszym w powiecie będzińskim. Wzniesiony został w II. połowie XIII wieku. W ówczesnych czasach był jednym z największych zabudowań tego typu w Polsce, a łączna długość murów obronnych wynosiła około 360 metrów bieżących. Splot wydarzeń historycznych spowodował, że zamek został zniszczony i w I połowie XVIII wieku rozebrany. Pozostałości ruin zamkowych zostały odkryte dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Projekt obejmował:

  • budowę nawierzchni z płyt wapiennych nieregularnych pomiędzy schodami S1 i S2 od strony ul. Staropocztowej oraz pomiędzy schodami S2 i schodami wejściowymi 12x19/27 na ruiny zamku, budowę schodów S1 oraz S2, dostawę i montaż obiektów elementów małej architektury, prace towarzyszące - roboty ziemne,

  • budowę nawierzchni z płyt wapiennych nieregularnych - odcinek pomiędzy schodami od strony ul. Browarnej, prace towarzyszące - roboty ziemne,

  • budowę schodów 12x19/27 oraz 4x19/27 wraz z balustradami, budowę podestu P1 oraz P2 wraz z balustradami,

  • roboty geodezyjne,

  • nadzór autorski,

  • nadzór inwestorski,

  • nadzór archeologiczny.

Ważnym elementem projektu było zachowanie walorów kulturowych i archeologicznych zamku biskupów krakowskich oraz ich udostępnienie dla turystów odwiedzających Sławków.

Realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich” podniesie zdecydowanie walory turystyczne i kulturowe Sławkowa zwiększając dostępność i atrakcyjność ruin dla turystów z całej Polski. Przestrzeń wokół ruin zamku w połączeniu ze zrewitalizowanym zespołem parkowo – zamkowym, przestrzenią zabytkowego Małego Rynku oraz Rynku spowoduje między innymi ożywienie ruchu turystycznego, podniesienie dostępności do obiektów kultury oraz wykreowanie nowych funkcji dla tych miejsc.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Sławkowa w ramach Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, zwłaszcza w kontekście kreowanej przez Sławków funkcji turystycznej i kulturowej, o kameralnym charakterze, nawiązującym do koncepcji Slow City i zmierzającej do wykorzystania walorów historycznych, krajobrazowych i kulturowych o znaczeniu ponadlokalnym również w tworzeniu impulsów rozwoju gospodarczego.

Projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni wokół XIII wiecznych ruin zamku biskupów krakowskich” był współfinansowany w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wyniósł 166 887,70 zł, z czego dofinansowanie to: 141 854,55 zł, natomiast 25 033,15 zł stanowił wkład własny Gminy Sławków. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w listopadzie 2018 roku.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-