Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki

{[description]}

Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki

Projekt pn.: „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki” zakładał budowę oświetlenia ulicznego osiedla Stawki w Sławkowie.

Zakres projektu obejmował układ oświetlenia ulicznego, usytuowanego wzdłuż dróg gminnych w tym: zabudowę konstrukcji słupowych, ułożenie sieci rozdzielczej kablami ziemnymi, zabudowę wysięgników z lampami LED.

Projekt składał się z zadań:

  • prace ziemne pod projektowane kable i oświetlenie,

  • instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego,

  • obsługa geodezyjna,

  • kładzenie kabli,

  • pomiary elektryczne i opłaty,

  • przewiezienie drzewa,

  • porządkowanie terenu po robotach kablowych,

  • nadzór inwestorski,

  • nadzór autorski.

Zastosowanie oświetlenia ulicznego LED pozwoli znacznie zredukować koszty zużycia energii oraz eksploatacji, będąc rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, technologicznie zaawansowanym jak i ekologicznym. Oświetlenie uliczne LED minimalizuje ryzyko niekorzystnego wpływu takiej instalacji na środowisko przyrodnicze oraz pozwala na tworzenie wizerunku ekologicznego i nowoczesnego miasta zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, łącząc jednocześnie w sobie wykorzystanie nowoczesnej technologii oraz wyjątkowych walorów estetycznych. W ramach projektu powstał system oświetlenia ulicznego, składający się z 73 punktów LED.

Realizacja projektu Gminy Sławków, w tym zastosowanie nowoczesnych technologii, promuje zrównoważony rozwój gospodarczy, wysoką jakość życia i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi oraz wpisuje się w założenia koncepcji smart city i slow city, zmierzającej obok zrównoważonego i kameralnego rozwoju do wykorzystania nowych technologii w taki sposób, aby sprawić, żeby przestrzeń miejska charakteryzowała się wysoką jakością życia dla mieszkańców. Projekt pozytywnie wpływa na ochronę środowiska oraz wpływa na realizację dwóch zadań Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii jakim jest rozwój społeczny i gospodarczy obszaru GZM oraz kształtowanie ładu przestrzennego obszaru związku.

Projekt pn.: „Budowa systemu energooszczędnego oświetlenia - etap Stawki” był współfinansowany w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wyniósł 609 862,89 zł, z czego dofinansowanie to: 518 384,00 zł, natomiast 91 478,89 zł stanowił wkład własny Gminy Sławków. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w październiku 2018 roku.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop