Będzie remont Kolejowej?

Krzysztof Kozieł

Będzie remont Kolejowej?

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Jest odpowiedź starostwa na pismo burmistrza Sławkowa w sprawie inwestycji na biegnących przez Sławków drogach powiatowych. Zarząd powiatu deklaruje w nim rozpatrzenie sprawy drugiego etapu remontu ulicy Kolejowej przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok.

Do dziś władze powiatu nie dotrzymały złożonej jeszcze w 2014 roku obietnicy wykonania wspólnie z samorządem miasta remontu, kończącego drogowy koszmar kierowców i pieszych poruszających się ulicą Kolejową. I to pomimo ponawianych co roku deklaracji władz Sławkowa o zamiarze wspólnego finansowania prac na tej powiatowej ulicy. Czy tym razem będzie inaczej?

– Okaże się. W odpowiedzi na moje, kolejne już pismo w tej sprawie, starosta zadeklarował, że sprawa będzie wzięta pod uwagę przy sporządzaniu budżetu na przyszły rok. Myślę, że argumentem, który być może wreszcie przekonał włodarzy powiatu, była kończąca się ważność dokumentacji projektowej, o czym przypomniałem w moim piśmie. Konieczność jej aktualizacji pociągnęłaby za sobą kolejne, znaczne koszty. Nasze stanowisko jest niezmienne. Chcemy pomóc finansowo powiatowi w realizacji tego zadania, pokrywając połowę jego kosztów – mówi burmistrz miasta Rafał Adamczyk.

Co więcej, jeśli po postępowaniu przetargowym na remont ulicy Kolejowej pojawią się oszczędności, starostwo zlecić ma dokumentację projektową na przebudowę ciągu powiatowych ulic Wrocławskiej, Piłsudskiego i Olkuskiej. - Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu powiatu, pozostałe proponowane przez Pana inwestycje muszą zostać odłożone na kolejne lata – poinformował w odpowiedzi na pismo burmistrza Sławkowa starosta będziński Arkadiusz Watoła. – Odnośnie zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Sławków, niestety w chwili obecnej nie możemy zadeklarować zwiększenia dotacji na rok 2017 – zadeklarował starosta. Przypomnijmy, że w zakresie inwestycji chodzi o wykonanie w pełnym zakresie pobocza powiatowej ulicy Groniec oraz nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi łączącej Sławków z Okradzionowem.

- Jak widać, kropla drąży skałę. Cierpliwe i stanowcze upominanie się o te ważne dla mieszkańców sprawy przynosi efekty. Szkoda tylko, że w trakcie ostatnich lat powiat wykazywał taką bierność w zakresie potrzeb drogowych mieszkańców Sławkowa. Gdyby, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, remont ulicy Kolejowej został wykonany w 2015 czy nawet w tym roku, to w kolejnym w oparciu o naszą pomoc mogłyby być realizowane następne zadania, jak chociażby ciąg ulic Wrocławska – Piłsudskiego – Olkuska czy pobocze drogi na ulicy Groniec. Mam nadzieję, że tym razem wszystko nie skończy się kolejnym rozczarowaniem – komentuje burmistrz Sławkowa.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop