Protest zagłębiowskich samorządów

Z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim (fot. K. Kozieł)

Protest zagłębiowskich samorządów

Foto: Z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim (fot. K. Kozieł)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Pomysł przedłużenia szerokiego toru ze Sławkowa do planowanego centrum logistycznego Vernovice - Gorzyczki budzi wśród samorządowców coraz większe emocje. W promocję tego przedsięwzięcia zaangażowali się ostatnio przedstawiciele władz powiatu będzińskiego. Z inicjatywy burmistrza Sławkowa, wspólnym głosem przeciw temu pomysłowi zaczynają tymczasem występować samorządy, których wydłużenie szerokiego toru pod granicę z Czechami dotknie w największym stopniu.

Samorządowcy obawiają się, że wraz z szerokim torem z Zagłębia odpłyną korzyści gospodarcze i związane z nim inwestycje. Z listem w tej sprawie do wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka wystąpili włodarze Sławkowa, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Jak podkreślają zgodnie Rafał Adamczyk, Arkadiusz Chęciński i Zbigniew Podraza, końcówka szerokiego toru w Sławkowie ma ogromne znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu. Do wykorzystania tego potencjału brakuje obecnie w zasadzie tylko jednego podstawowego elementu infrastruktury, czyli drogowego łącznika Euroterminala w Sławkowie z drogą S1 i drogą DK 94. Niestety, w tej sprawie jak dotąd nie wydarzyło się nic, co wskazywałoby na rzeczywiste zainteresowanie strony rządowej realizacją tej inwestycji. Samorządowcy pytają dalej w swoim liście, czy wykonanie przedłużenia linii szerokiego toru na odcinku prawie 80 km w linii prostej ze Sławkowa, między innymi przez wysoce zurbanizowany teren aglomeracji górnośląskiej, do czeskich Vernovic ma jakikolwiek ekonomiczny sens i czy nie lepiej te środki zainwestować w rozwój infrastruktury komunikacyjnej, drogowej i kolejowej w obszarze Zagłębia Dąbrowskiego, w oparciu Zespół Terminali Linii Szerokotorowej w Sławkowie. Pomogłoby to zdaniem autorów listu chronić nie tylko interes samego Zagłębia, ale także kraju.

W podobnym duchu samorządowcy zwrócili się do starosty będzińskiego Arkadiusza Watoły. W swoim piśmie podkreślają, że budowa centrum logistycznego Vernovice – Gorzyczki doprowadzi do sytuacji, w której główne korzyści gospodarcze z szerokiego toru odniosą Gorzyczki i czeskie Vernovice. „Pragniemy zwrócić uwagę, że prowadzący rozmowy na ten ważny dla całego regionu temat przedstawiciele władz powiatu będzińskiego czynią to bez upoważnienia samorządów ościennych miast. Działania takie – w świetle opisanych powyżej okoliczności – prowadzić mogą w dłuższej perspektywie czasowej do stagnacji gospodarczej Zagłębia Dąbrowskiego i przeniesienia ekonomicznych korzyści z realizacji tej inwestycji, w tym tak potrzebnych miejsc pracy, na południe województwa.” - czytamy w liście do starostwa, pod którym podpisali się również włodarze Będzina, Czeladzi i Wojkowic.

List samorządowców do wicepremiera Mateusza Morawieckiego - kliknij TUTAJ

List samorządowców do starosty będzińskiego Arkadiusza Watoły - kliknij TUTAJ

 Pod listem podpisał się również prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza 
fot. K. Kozieł

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop