bezchmurnie

9.32 °C, bezchmurnie

Alois Rotrekl

{[description]}

Alois Rotrekl

Aktywnie zaangażowany w rozwój współpracy między partnerskimi miastami, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji. Urodził się 7 kwietnia 1942 r. w Viničnich Šumicích. Data przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa - 21.10.2004 r.

W Slavkovie u Brna mieszka od 1946 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, studiował w Instytucie Pedagogiki, który ukończył w 1964 roku uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Pradze i Brnie, w 1966 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole średniej w Slavkovie u Brna. W roku 2003 przeszedł na emeryturę.

Od młodzieńczych lat czynnie uprawiał sport w różnych klubach piłkarskich. Będąc nauczycielem pracował jako trener II klasy koszykówki, był także trenerem III klasy piłki nożnej. W latach 1967 – 1992 organizował i kierował wieloma obozami sportowymi, nie tylko w Czechosłowacji, ale także w NRD, Jugosławii i Polsce. Wielokrotnie uhonorowany za sportową i pedagogiczną działalność społeczną – do najcenniejszych wyróżnień należą: nagroda Otakara Jandery (1986 rok), Dyplom Uznania III stopnia za rozwój wychowania fizycznego i sportu (1988 rok), wyróżnienie za zaangażowanie w pracy z młodzieżą AŠSK-PRAHA (2002 rok). Ośmiokrotnie był uznany za najlepszego trenera powiatu wyszkowskiego.

Od początku nawiązania przyjacielskich kontaktów z polskim Sławkowem był aktywnie zaangażowany w rozwój współpracy między partnerskimi miastami, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji. W naszym mieście przebywał wielokrotnie indywidualnie i jako opiekun grup dzieci i młodzieży. Będąc częstym gościem w Polsce (od 1973 roku) opanował dobrze nasz język. Swoim poczuciem humoru, uczynnością i kulturą osobistą zyskał wielu przyjaciół w Sławkowie.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-