Jana Kyjovská

{[description]}

Jana Kyjovská

Kierownik zespołu do spraw współpracy z Miastem Sławków. Urodziła się w październiku 1944 roku. Data przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa - 21.10.2004 r.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała do średniej szkoły pielęgniarskiej, potem odbyła staż w zakresie neurologii i psychiatrii, a życie zawodowe związała z oddziałem wewnętrznym miejscowego szpitala. Wspólnie z małżonkiem Zdenkiem wychowała trzy córki. W 1987 roku zaczęła pracować społecznie w komisji do spraw współpracy między partnerskimi miastami przy Urzędzie Miasta Slavkov u Brna. Po podpisaniu w 1992 roku partnerskiego porozumienia z polskim Sławkowem, została kierownikiem zespołu do spraw współpracy z naszym miastem. Od początku bardzo zaangażowana w swoją społeczną działalność, opiekowała się przebywającymi w tym morawskim mieście grupami dzieci, młodzieży i sportowców. Zainicjowała nawiązanie przyjaznych kontaktów między organizacjami kobiecymi obu miast, które trwają i rozwijają się do dzisiaj.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop