Co dalej ze Strażą Miejską?

{[description]}

Co dalej ze Strażą Miejską?

Urząd miasta do przyszłego roku zawiesza decyzję o likwidacji straży miejskiej. Powodem jest treść opinii komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, która dotarła do urzędu miasta 11 kwietnia. Nadinspektor Krzysztof Justyński uznał, że likwidacja straży może mieć negatywy wpływ na „poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej”. Decyzją burmistrza w tej sprawie odbędą się więc konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Jak podkreślał w marcu Rafał Adamczyk, zainteresowanie likwidacją straży miejskiej wynika z analizy funkcjonowania straży w kontekście jej ustawowych uprawnień. Zdecydowana część jej działań pokrywa się bowiem z działalnością policji. Straż Miejska w Sławkowie została utworzona w 1990 roku. U podstaw jej powołania leżał zamiar poprawienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Duże znaczenie miał fakt, iż na terenie Sławkowa ówcześnie funkcjonował jedynie posterunek policji z dziewięcioosobową obsadą kadrową. Od 2012 roku w ramach struktury organizacji terenowej powiatowej policji działa Komisariat Policji w Sławkowie, liczący obecnie piętnaście etatów. Jak podkreślają władze miasta, to zdecydowany wzrost zaangażowania służb policyjnych w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Sławkowa. W 2015 roku Komisariat Policji w Sławkowie przeniósł się do wyremontowanego przez samorząd miasta segmentu budynku przy ul. PCK. Uzyskanie opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach było niezbędnym elementem procedury zmierzającej do zlikwidowania straży miejskiej.

– Zaoszczędzone środki chcieliśmy przeznaczyć na działania związane między innymi z ochroną środowiska. Myśleliśmy o zakupie lub wynajęciu drona, który pomoże walczyć ze smogiem. Chcieliśmy również zacieśnić współpracę z policją, sfinansować połowę kosztów nowego samochodu dla komisariatu w Sławkowie, dofinansować policyjne etaty i dodatkowe patrole policji. Opinia komendanta wojewódzkiego jest mocno rozbieżna z sygnałami od mieszkańców. W związku z tym na początku przyszłego roku odbędą się konsultacje z mieszkańcami, których wynik będzie podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie – zapowiada burmistrz. – Niezależnie od opinii komendanta wojewódzkiego policji przeprowadziliśmy analizę statystyk interwencji straży. W pierwszym kwartale 2018 roku interwencje na nocnej zmianie to zaledwie 5,1% wszystkich działań. W związku z tym już w najbliższym czasie planuję zlikwidować nocne dyżury strażników miejskich, co już ma przynieść wymierne oszczędności. Nie wpłynie to na poziom bezpieczeństwa, ponieważ na terenie miasta funkcjonuje całodobowo komisariat policji – dodaje.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop