Dzień Ziemi i Sław-Eko

{[description]}

Dzień Ziemi i Sław-Eko

III Sławkowski Dzień Ziemi już w najbliższą sobotę. W ramach tegorocznego święta ekologii nie zabraknie atrakcji. Na płycie rynku 21 kwietnia pojawią się namioty wystawców, nie zabraknie zabaw dla dzieci, ekologicznych porad, pokazów i występów artystycznych. Początek imprezy o godzinie 9.

Wśród tegorocznych ciekawostek znajdzie się prelekcja na temat bezpieczeństwa i ratownictwa w górach, którą przedstawią ratownicy GOPR. O sławkowskich smokach sprzed milionów lat opowie doktorant UŚ Dawid Surmik. Maluchy z Miejskiego Przedszkola zaprezentują eko-modę, a dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego program ekologiczny.

W czasie akcji będzie można wymienić zużyty sprzęt elektroniczny, baterie, butelki PET, folie, papier i szkło na sadzonki roślin. Przeprowadzona będzie też zbiórka makulatury.

Organizatorzy i partnerzy akcji: Urząd Miasta Sławkowa, Nadleśnictwo Chrzanów, Zespół Parków Krajobrazowych, ALBA MPGK, Centrum Rozwoju Lokalnego, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Jurajska, Miejskie Przedszkole w Sławkowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie i Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Wydarzenie pod patronatem burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka.

Podczas III Sławkowskiego Dnia Ziemi 21 kwietnia każdy mieszkaniec Sławkowa, który pojawi się na płycie rynku będzie mógł wziąć udział w głosowaniu na III Sławkowską Inicjatywę Ekologiczną, której idea bazuje na pomyśle budżetów obywatelskich. Tym razem głosować będzie można na te inicjatywy, które zostały zgłoszone w poprzednich edycjach konkursu, a głos oddać będzie można na specjalnie przygotowanych kartach. Pomiędzy godziną 9 a 11 na płycie rynku funkcjonować będzie specjalne stanowisko do wydawania kart i przyjmowania głosów. Ta z inicjatyw, która uzyska najwięcej głosów, zostanie zrealizowana.

 

Lista inicjatyw, na które będzie można oddać swój głos:

 

Pamiętajcie dzieci – segregujmy śmieci!

Miejsce realizacji inicjatywy: budynek i otoczenie Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Cel inicjatywy ekologicznej: uwrażliwienie dzieci na konieczność segregowania odpadów. W ramach inicjatywy zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, które następnie będą rozmieszczone na terenie szkoły i boisk sportowych. W oparciu o powstałą bazę, będą prowadzone lekcje tematyczne, apele i happeningi ekologiczne, co z kolei przełoży się na wzrost świadomości ekologicznej uczniów i skuteczniejszą ochronę środowiska w Sławkowie.

 

Zagospodarowanie zielenią płyty rynku

Miejsce realizacji inicjatywy: ogólnodostępny obszar miasta Sławkowa - Rynek

Cel inicjatywy ekologicznej: zagospodarowanie zielenią sławkowskiego Rynku poprzez wprowadzenie kwiatów na miejskie zieleńce, czy montaż na latarniach doniczek z kwiatami. Inicjatywa wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku miasta, sprawi, że mieszkańcy jak i turyści będą lepiej czuli się w Sławkowie.

 

Zagospodarowanie zielenią ciągu wzdłuż ulicy Legionów Polskich

Miejsce realizacji inicjatywy: ogólnodostępny obszar miasta Sławkowa – ulica Legionów Polskich

Cel inicjatywy ekologicznej: wykonanie na skarpie znajdującej się wzdłuż ulicy Legionów Polskich (Palamonie) rabaty z całorocznych roślin iglastych oraz kwiatów. Dzięki realizacji rabaty ten dosyć znaczny odcinek ulicy będącej wizytówką Miasta Sławkowa zyska zupełnie nowe oblicze i znacznie poprawi estetykę otoczenia. Założona rabata z pewnością poprawi wizerunek miasta w oczach turystów, a także sprawi, że mieszkańcy będą czuli się lepiej w przestrzeni, jaka ich otacza.

 

Montaż koszy na odpady i zorganizowanie akcji sprzątania Sławkowa

Miejsce realizacji inicjatywy: ogólnodostępny obszar miasta Sławkowa

Cel inicjatywy ekologicznej: poprawa estetyki miasta, jak i ochrona środowiska naturalnego poprzez przeprowadzenie akcji usunięcia dzikich wysypisk śmieci, a także zakup i rozstawienie w różnych częściach Sławkowa dodatkowych koszy na odpady.

 

Zielona kamera

Miejsce realizacji inicjatywy: rzeka Biała Przemsza

Cel inicjatywy ekologicznej: inicjatywa realizowana będzie w dolinie Białej Przemszy, na wysokości MOKu w Sławkowie. Celem jest instalacja kamery internetowej „on line”, z której podgląd i widok rzeki będzie możliwy dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Kamera usytuowana będzie na drzewie i skierowana w górę rzeki tak, aby widoczny był przelew z palami a na drugim planie w miarę możliwości technicznych, kładka nad rzeką. Obraz z kamery można udostępniony będzie na stronie www Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy, Kajaki Przemsza oraz u innych podmiotów i instytucji, które wyrażą chęć podlinkowania kamery, chyba, że możliwości techniczne będą stanowić inaczej. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców oraz turystów.

 

Wspólnie zadbajmy o dzikie zwierzęta

Miejsce realizacji inicjatywy: teren miasta Sławkowa

Cel inicjatywy ekologicznej: dokarmianie dzikich zwierząt w okresie zimy sprzyja nie tylko utrzymaniu ich miejscowej populacji, ale także pomaga chronić młode sadzonki drzew przed zgryzieniem. W ramach inicjatywy przewidziany jest zakup i montaż paśników oraz lizawek dla dzikich zwierząt, a także zakup karmy dla zwierząt na okres zimowy. Ważnym elementem w jadłospisie dzikich ssaków są mikro i makroelementy znajdujące się w tzw. lizawkach, czyli drewnianych palach, na których końcach nasadzone są bryłki soli. Zwierzęta uwielbiają je wylizywać dostarczając sobie niezbędną porcję mikro- i makroelementów. W ramach inicjatywy dla dzikich ptaków wysypywana będzie mieszanka zbóż, słonecznika, kukurydzy.

 

Ratujmy zbiorniki wodne

Miejsce realizacji inicjatywy: teren miasta Sławkowa

Cel inicjatywy ekologicznej: celem inicjatywy jest oczyszczenie z odpadów oczek i zbiorników wodnych na terenie Sławkowa, głównie w dolinie rzeki Białej Przemszy. Zbiorniki i oczka wodne to bardzo istotny rezerwuar wody, ale i także siedlisko wielu cennych gatunków roślin, płazów czy ptaków. W ramach inicjatywy planuje się wyciągnąć zalegające odpady, zutylizować je zgodnie z przepisami prawa, a także przygotować tabliczki informacyjne dla mieszkańców o zakazie deponowania w ich obrębie odpadów.

 

Zielony skwer

Miejsce realizacji inicjatywy: osiedle PCK

Cel inicjatywy ekologicznej: w ramach inicjatywy planowana jest przebudowa skweru zieleni, przy bloku 9A – zostanie przebudowany drzewostan, wprowadzone nowe nasadzenia zieleni, założony trawnik, a także zamontowana ławka.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop