E-administracja

{[description]}

E-administracja

Rozwój zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji samorządowej miasta Sławków.

W dniu 3 marca 2008 roku Urząd Miasta Sławków złożył wniosek o dofinansowanie sławkowskiego projektu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu wspomagania zarzadzania w administracji samorządowej miasta Sławków” w ramach Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Priorytecie II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO). Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, która zakończyła się 16 czerwca 2008 roku i został przedłożony do oceny merytoryczno – technicznej.
W dniu 2 października 2008 roku zakończona została ocena merytoryczno – techniczna powyższego projektu Gminy Sławków i został on pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego konkursu złożonych zostało 51 projektów z całego województwa śląskiego. Do dofinansowania wybrano 34 projekty z 46 ocenionych pozytywnie. Projekt Gminy Sławków, pomimo iż został oceniony pozytywnie, ze względu na wyczerpanie się alokacji znalazł się na liście rezerwowej i nie został wybrany do dofinansowania.

W wyniku pojawienia się oszczędności w trakcie realizacji projektów wybranych w piewszym etapie w dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 3335/332/III/2009 o wybraniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO projektów znajdujących się dotychczas na liście rezerwowej, w tym przedmiotowego projektu Gminy Sławków.

W sierpniu 2010 roku rozpoczęła się realizacja zasadniczej części projektu, którego łączna wartość wyniosła 461.062,80 zł., w tym 391.903,38 zł. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. Wkład własny do projektu Gminy Sławków wyniósł 69.159,42 złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop