Europejskie Puzzle Kultury

{[description]}

Europejskie Puzzle Kultury

Serwis WWW Międzynarodowej Wymiany Młodzieżowej „Europejskie Puzzle Kultury”

To już jest kolejna wymiana młodzieżowa, na organizację której grupa „Aktywna Młodzież Miasta Sławków”, przy współpracy z Urzędem Miasta Sławków, pozyskała wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Jednak tym razem do współpracy, oprócz młodzieży francuskiej, została także zaproszona młodzież czeska.

Naszą francuską grupę partnerską z Messeix znaleźliśmy dzięki nawiązanej w 2003 roku przez nasze miasto współpracy partnerskiej z tą francuską gminą, położoną w Masywie Centralnym oraz przeprowadzonym w 2004 i 2007 roku wymianom młodzieżowym. Natomiast grupa czeskiej młodzieży pochodziła z miasteczka Horní Slavkov, leżącego w pobliżu Karlovych Var, z którym Sławków od 2006 roku utrzymuje ścisłe kontakty partnerskie.

Wymiana odbyła się w Sławkowie w okresie od 1 do 9 lipca 2008 r.. Z Francji przyjechało 14 uczestników oraz 2 opiekunów, z Czech 12 uczestników i 1 opiekun, natomiast z Polski wzięło udział w wymianie 13 uczestników i 2 opiekunów. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Sławkowie, co zapewniło lepszą organizację, współpracę oraz integrację pomiędzy uczestniczącą młodzieżą.

Przygotowania projektu trwały od października 2007 roku, kiedy to zostały nawiązane pierwsze kontakty w sprawie przygotowania prezentowanego projektu pomiędzy młodzieżą naszych miasteczek.
Dla skutecznego przeprowadzenia projektu oraz właściwej wymiany przeprowadzona została wizyta przygotowawcza przedstawicieli grup partnerskich w dniach 7 – 8 czerwca 2008 roku w Sławkowie. Wśród celów wizyty przygotowawczej należy wskazać bliższe poznanie się i prezentacja działalności grup, prezentacja miasta oraz miejsca zakwaterowania, szczegółowe omówienie działań wymiany, ustalenie zadań dla grup przed wymianą, ustalenie metod ewaluacji oraz omówienie zawartości broszury informacyjnej wymiany.

Prezentowanemu projektowi oraz naszej wymianie młodzieżowej nadaliśmy tytuł „EUROPEJSKIE PUZZLE KULTURY”. Jest on odzwierciedleniem tematyki projektu, która obejmowała zagadnienia z zakresu kultury, historii i obyczajów zarówno krajów biorących udział w wymianie, ale również innych państw UE. Równocześnie w ramach projektu poruszyliśmy kwestię akceptowania różnic oraz dbałości o zapewnienie równości szans, przełamywania stereotypów i postrzegania siebie nawzajem. Duży nacisk położyliśmy na współpracę międzynarodową, m.in. poprzez tworzenie zadaniowych zespołów składających się zarówno z członków francuskiej, czeskiej jak i polskiej grupy.

Ludzie młodzi w prezentowanym projekcie aktywnie uczestniczyli na każdym etapie jego działań, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w procesie jego wdrażania oraz w ocenie jego efektów końcowych. Zadania projektu w sposób bezpośredni współrealizowane były przez uczestników grupy francuskiej, czeskiej i polskiej.

Harmonogram wymiany został ułożony wspólnie po konsultacjach z członkami poszczególnych grup w taki sposób, aby każda strona projektu miała określone zadania do wykonania.

Ewaluacja wymiany w trakcie jej trwania była prowadzona poprzez organizowanie wspólnych spotkań uczestników, w ramach których sprawdzaliśmy uzyskane efekty działań z zamierzeniami.

W związku z wyżej opisanymi celami wymiany oraz tematyką projektu przygotowany program wymiany zakładał przede wszystkim zaangażowanie uczestników wymiany w prace zespołowe, mieszane pod względem narodowym. Codzienne zajęcia były prowadzone przede wszystkim w formie wspólnych spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych, rozgrywek sportowych i wycieczek poznawczych zawierających elementy związane z tematem wymiany.

Program wymiany

Cele wymiany

Rafał Adamczyk

koordynator projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop