Sport łączy Unię

{[description]}

Sport łączy Unię

Międzynarodowa wymiana młodzieży pod hasłem "Sport łączy Unię".

Projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej pn. „Sport łączy Unię” zorganizowano pomiędzy miastem Sławków, a partnerem francuskim – miastem Messeix w 2007 r.. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wspólnoty Europejskiej w ramach edukacyjnego Programu Młodzież w Działaniu.

Nawiązanie współpracy międzynarodowej Sławkowa z francuskim miastem Messeix, położonym w Masywie Centralnym nastąpiło w 2003 roku, natomiast pierwsze wymiany młodzieży zostały zorganizowane rok później tj. w 2004 roku.

Celem pierwszego projektu pn. „Europejskie Mosty Kultury”, który zrealizowany został w Sławkowie, poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków w ramach dotacji z Programu Młodzież była wzajemna prezentacja kultury, obyczajów oraz tradycji Polski i Francji, a tym samym zrozumienie różnic międzynarodowych oraz znaczenia dziedzictwa kulturowego dla każdego narodu w Zjednoczonej Europie.

Drugi projekt wymiany pn. „ Pociąg europejskiej przyjaźni” związany był z wyjazdem grupy naszej młodzieży do Messeix i dotyczył on dalszego poznawania kultur i tradycji polsko – francuskich.
Prace nad przygotowaniem tegorocznej wymiany – „Sport łączy Unię” trwały od września 2006 roku, kiedy to zostały nawiązane pierwsze kontakty pomiędzy młodzieżą naszych miasteczek z różnych organizacji sportowych. Pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji otrzymaliśmy w maju 2007 roku.

Wymiana odbyła się w okresie 08-17.08.2007 r. w Messeix i wzięło w niej udział 15 osób z partnerskiego miasta Messeix oraz 17 osobowa grupa młodzieży ze Slawkowa wraz z opiekunami. W związku ze sportową tematyką wymiany skład polskiej grupy weszło 7 dziewcząt, uczennic i absolwentek Zespołu Szkół w Sławkowie razem z nauczycielkami: Sylwią Ziębą, Martą Rus , Beatą Tomsią oraz 10 młodych zawodników Miejskiego klubu sportowego „Sławków” wraz z opiekunami: Władysławem Piwowarczykiem oraz Stefanem Bednarskim. Ze strony francuskiej w projekcie wzięła udział młodzież działająca w ramach klubu sportowego o nazwie Unia Sportowa Messeix – Bourg - Lastic. Dzięki wsparciu finansowemu Programu Młodzież w Działaniu wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w Schronisku Młodzieżowym w Bourg - Lastic koło Messeix oraz uczestniczyli we wszystkich zajęciach programu, które obejmował przygotowany harmonogram. Młodzież w trakcie wymiany komunikowała się ze sobą głównie w języku angielskim, jednakże również wykorzystywała swoją znajomość języka francuskiego oraz niemieckiego.

Prezentowanemu projektowi wymiany młodzieżowej nadaliśmy nazwę „Sport łączy Unię”. Tytuł ten stanowi odzwierciedlenie tematyki projektu, która swoim zakresem obejmowała zagadnienia z zakresu sportu, kultury fizycznej, demokracji, równych szans i rozwoju Unii Europejskiej poprzez kultywowanie zdrowego stylu życia. Równocześnie w trakcie wymiany poruszona została kwestia stereotypów i postrzegania siebie nawzajem. Duży nacisk położyliśmy na współpracę międzynarodową, min. poprzez tworzenie sportowych grup składających się zarówno z członków francuskiej jak i polskiej grupy.
Wśród celów realizacji projektu „Sport Łączy Unię” należy wymienić:
• zaakceptowanie różnic oraz wpojenie uczestnikom dbałości o zapewnienie równości szans,
• kształtowanie świadomości i poczucia bycia Obywatelem Europejskim,
• naukę współzawodnictwa pozbawionego negatywnych emocji,
• naukę metod organizacji otwartych imprez sportowych,
• dokładniejsze poznanie przez uczestników kultury, obyczajów i tradycji sportowych,
• przełamanie istniejących stereotypów oraz zrozumienie różnic międzynarodowych,
• rozwinięcie w uczestnikach świadomości europejskiej,
• integrację uczestników wymiany oraz zawiązanie współpracy między grupami,
• rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i językowych uczestników wymiany,
• rozwój umiejętności współpracy międzynarodowej oraz pracy zespołowej,
• naukę tolerancji oraz otwartości.

Wymienione cele oraz zakres tematyczny wymiany znalazły odzwierciedlenie w harmonogramie projektu, gdyż każdy z kolejnych dni posiadał niepowtarzalny charakter. Wypełniając założenia projektu przeżywaliśmy dni poznania i nawiązywania współpracy, współzawodnictwa, kultury i historii, zwyczajów dawnych, tańca oraz kuchni. Dzięki odpowiedniemu rozkładowi zajęć każdy z uczestników projektu mógł poczuć się częścią naszego międzynarodowego zespołu.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop