Miasto musi zwrócić podatek

{[description]}

Miasto musi zwrócić podatek

Sławków musi zwrócić największemu swojemu podatnikowi 9,7 mln złotych z tytułu nadpłaconych podatków w latach 2007 - 2009. Trwający od lat spór podatkowy przypieczętowała w styczniu 2019 roku decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

O sprawie można było przeczytać już w majowym wydaniu „Kuriera Sławkowskiego” w 2015 roku. Powody tej sytuacji są dwa, a źródło problemów sięga 2006 roku. Wtedy parlament zmienił ustawę o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zwolnień podatkowych infrastruktury kolejowej. Dodatkowo wprowadzono wtedy odrębne zwolnienia dla linii kolejowej o szerokości torów większej niż 1435 mm, czyli również sławkowskiego szerokiego toru. Jednak czas i praktyka stosowania ustawy pokazały, iż jej zapisy były wysoce nieprecyzyjne, powodując spory podatkowe na tym tle. Drugą z przyczyn było zawyżanie w latach 2005 – 2009 kwoty podatku deklarowanego przez przedsiębiorstwo w zakresie opodatkowania gruntów rolnych stawką podatku od działalności gospodarczej.

Sprawa rozstrzygnięta została w zasadzie już w maju 2014 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu swojego wyroku wskazał zasadność zwrotu nadpłaty podatku. Od 2015 roku urzędnicy podejmowali jeszcze ostatnie próby zmiany niekorzystnych dla Sławkowa rozstrzygnięć. Toczyło się w tej sprawie kilka postępowań przed kolegium odwoławczym. Ostatecznie w styczniu 2019 roku SKO wydało dla miasta niekorzystne rozstrzygnięcia. Te nie pozostawiają już samorządowi żadnego pola manewru, szczególnie że SKO przywołuje w nich ustalenia WSA z 2014 roku i powołuje się na zasadę powagi rzeczy osądzonej już w tym wyroku.

- Teraz przyjdzie nam zmierzyć się z konsekwencjami sytuacji z lat 2007 – 2009. Obecnie prowadzimy rozmowy z wierzycielem w sprawie rozłożenia kwoty należności na raty na najbliższych kilka lat. Celem naszych rozmów jest doprowadzenie do sytuacji, w której miasto będzie w stanie spłacać zobowiązanie i jednocześnie zapewnić stabilne funkcjonowanie miasta, aby nie dopuścić do powtórzenia się sytuacji kryzysowej z 2011 i 2012 roku kiedy to Sławków musiał zwrócić nadpłatę podatku z lat 2005 – 2006 - mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop