całkowite zachmurzenie

3.88 °C, całkowite zachmurzenie

Obowiązki właścicieli psów

Aleksandra Zając

Obowiązki właścicieli psów

Foto: Aleksandra Zając
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Właścicielom czworonogów przypominamy o obowiązkach wynikających z konieczności zapewnienia właściwej opieki i nadzoru nad zwierzęciem.

Bycie właścicielem psa wiąże się z pewnymi obowiązkami. Zwierzę należy wyprowadzać na spacery, podawać mu odpowiednio zbilansowane posiłki, dbać o higienę, wykonywać wszystkie niezbędne szczepienia oraz zapewnić mu właściwą opiekę weterynaryjną.

Wobec coraz częstszych zgłoszeń dotyczących psów (niejednokrotnie agresywnych w stosunku do przechodniów) biegających luzem bez nadzoru właściciela, warto przypomnieć, że pies może poruszać się swobodnie pod warunkiem, że właściciel jest w stanie kontrolować zachowanie swojego zwierzęcia, a zwierzę jest oznakowane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie jego właściciela. Właściciel nie zachowując zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (i które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka) naraża się na karę ograniczenia wolności, grzywny lub nagany zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń. Ponadto w art. 10a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt mowa o tym, że „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.

Warto wspomnieć również, że psa nie wolno puszczać luzem w lesie, jeżeli nie są to czynności związane z polowaniem. Takie zachowanie podlega karze grzywny lub nagany zgodnie z art. 166 Kodeksu wykroczeń.

Należy pamiętać, że odchody lub inne nieczystości po zwierzęciu należy posprzątać. Dotyczy to w szczególności miejsc publicznych i wspólnego użytku, tj. klatek schodowych, placów, trawników, ulic i chodników. Wyjątek stanowią osoby korzystające z psów przewodników, ponieważ ich ten nakaz nie obowiązuje. Nieposprzątanie psich odchodów może zakończyć się karą grzywny do 500 zł lub karą nagany zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń.

Ponadto należy przypomnieć, że właściciele psów należących do ras uznawanych za agresywne mają obowiązek otrzymać zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z art. 10 pkt 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 1. Amerykański pit bull terier
 2. Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. Buldog amerykański
 4. Dog argentyński
 5. Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. Tosa inu
 7. Rottweiler
 8. Akbash dog
 9. Anatolian karabash
 10. Moskiewski stróżujący
 11. Owczarek kaukaski

Sytuacje, w której psy poruszają się luzem, bez nadzoru właściciela, stwarzając tym samym zagrożenie dla ludzi i otoczenia należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Sławkowie pod nr tel. 501-273-949 lub do Komisariatu Policji w Sławkowie pod nr tel. 798-030-047.

Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu miasta, na podstawie zawartej umowy są przekazywane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie z siedzibą przy ul. Opolskiej 36, nr tel. (32) 249-84-52, www.chorzow.schronisko.com, e-mail: schroniskochorzow@wp.pl.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-