Elektroniczna platforma e-usług

{[description]}

Elektroniczna platforma e-usług

Jednym kliknięciem z domowego komputera będzie można w Sławkowie zapłacić podatek lokalny, wnieść opłatę za wywóz śmieci czy sprawdzić aktualny stan zobowiązań w tym zakresie.

Wszystko dzięki projektowi unijnemu, na którego realizację urząd miasta pozyskał ponad 1,35 mln zł. Projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” zajął na liście rankingowej wysokie, piąte miejsce. Konkurencja była duża, bo w sumie złożone zostały 94 projekty. Całość przedsięwzięcia warta jest ponad 1,6 mln zł. Prawie 260 tys. zł to środki własne miasta.
Przy okazji realizacji projektu przeprowadzona będzie też wymiana części sprzętu komputerowego i oprogramowania finansowo-księgowego w urzędzie miasta. Projekt realizowany będzie w 2017 roku. W jego ramach powstanie między innymi moduł udostępniania e-usług w zakresie informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych, opłat lokalnych i należności związanych z gospodarką odpadami. A to nie koniec. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu zostanie też rozbudowany elektroniczny system informacji przestrzennej dla mieszkańców.

 

Projekt pn.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej Miasta Sławkowa” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie oraz z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Całkowity koszt projektu wynosi 1 544 525,68 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 280 577,64 zł, natomiast w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dofinansowane zostało 67 360,90 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w marcu 2018 roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop