Rocznica oswobodzenia Sławkowa spod okupacji niemieckiej

{[description]}

Rocznica oswobodzenia Sławkowa spod okupacji niemieckiej

Złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w czasie wojny mieszkańcom Sławkowa uczczono 77 rocznicę wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji.

W trwających kilka dni walkach o miasto w styczniu 1945 roku zginęło 303 żołnierzy radzieckich i 360 żołnierzy niemieckich. W czasie działań wojennych życie straciło kilkunastu mieszkańców Sławkowa. Spalonych zostało ponad 20 domów i 25 stodół. Zburzona została część wieży zabytkowego kościoła, a także uszkodzona wieża Ratusza [[Orłowski, W czasie drugiej wojny światowej, [w: Dzieje Sławkowa, pod red. F. Kiryka, Kraków 2001, s. 425 i nast.]].

Delegacje przed złożeniem kwiatów

Burmistrz Sławkowa składa kwiaty pod pomnikiem

Młodzież składa kwiaty pod pomnikiem

Pomnik z kwiatami i biało-czerwonymi flagami

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop