Zmiany w ewidencji gruntów: ważne informacje

pixabay.com

Zmiany w ewidencji gruntów: ważne informacje

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zakończyły się prace związane z aktualizacją Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie Sławkowa, prowadzone w marcu i kwietniu 2021 roku przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Opracowana przez powiat dokumentacja liczy ponad 11 tys. stron, co oznacza, że wprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie zmiany dotyczą praktycznie każdego mieszkańca miasta.

Dlaczego część mieszkańców zapłaci większy podatek?

W ramach prac Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikację użytków gruntowych. W większości przypadków użytki rolne (bez względu na klasę użytku) zostały przez Starostwo Powiatowe zmienione na tereny mieszkaniowe, określone jako B. Na ewidencję naniesione zostały też nowe budynki. Starostwo przy zmianie ewidencji zastosowało rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Wprowadzone przez powiat zmiany zgodnie z przepisami prawa muszą być uwzględniane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów przy ustalaniu kwoty należnego podatku, stąd części mieszkańców muszą zostać naliczone nowe kwoty.

Nie zgadzam się z nową ewidencją gruntów i budynków – co powinienem zrobić?

W takich sytuacjach należy wystąpić do starosty będzińskiego z wnioskiem o zmianę danych ewidencyjnych wraz z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia. Wszelkie informacje w tej sprawie uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, nr tel. 32 368 07 00; 32 368 08 00.

Decyzje podatkowe dostarczane będą w tym roku do mieszkańców później

Prace prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie, związane z aktualizacją Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie Sławkowa spowodowały, iż powiat będziński dopiero 10 stycznia 2022 roku przekazał do Urzędu Miasta wykaz wszystkich zmian. Liczy on ponad 11 tys. stron, co nie pozwala na automatyczne przygotowanie decyzji podatkowych na 2022 rok i przesłanie ich do podatników przed terminem płatności I raty podatkowej.

Procedura wyglądać będzie następująco:

  1. Każdy właściciel nieruchomości, której dotyczyć będą zmiany wprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie otrzyma z Urzędu Miasta postanowienie o wszczęciu postępowania na 2022 rok.
  2. Po zakończeniu postępowania wydana zostanie decyzja o naliczeniu podatku, która zostanie przesłana właścicielowi nieruchomości.
  3. Dopiero po otrzymaniu decyzji właściciel nieruchomości zobowiązany będzie – w terminie 14 dni – do zapłaty należnej raty podatku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop