Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji

{[description]}

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I

Cele projektu

Projekt „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum Sportów Letnich i Wodnych  POGORIA – Etap I” jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego przy współfinansowaniu ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Bezpośrednim celem przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza
– Centrum Sportów Letnich i Wodnych  POGORIA – Etap I” jest stworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych, jakimi będą:
– Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Dąbrowie Górniczej,
– infrastruktura sportowo – rekreacyjna przy zamku w Siewierzu,
– system ścieżek rowerowych łączących Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA z sąsiednimi miastami: Będzinem, Siewierzem i Sławkowem oraz
z całym powstającym obecnie w subregionie systemem szlaków rowerowych.

Wśród licznych celów pośrednich realizacji projektu wymienić należy:
– poprawę atrakcyjności turystycznej Zagłębia Dąbrowskiego i całego subregionu,
– poprawę atrakcyjności inwestycyjnej wschodniej części województwa śląskiego,
– wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy – dywersyfikacja struktury gospodarczej subregionu,
– wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.

Wartość całkowita projektu realizowanego na terenie Sławkowa po przetargach wynosi 1.171.680,33 złotych, natomiast dofinansowanie EFRR dla sławkowskiej części zadania wynosi: 861.455,69 złotych (73,52%). Wkład własny miasta Sławków do projektu to 310.224,64 złotych.

Zakres rzeczowej realizacji projektu na terenie miasta Sławków obejmuje:

– oznakowanie i infrastrukturę ścieżki rowerowej o łącznej długości 13,77 km,
– organizację ruchu,
– budowę ścieżki rowerowej na bocznicy kolejowej w Dolinie Białej Przemszy o długości 2,497 km,
– budowę ścieżki rowerowej na Księżej Drodze o długości 2,066 km,
– wykonanie remontu mostu nad rzeką Białą Przemszą z jego dostosowaniem do użytkowania pod ścieżkę rowerową.

Sławkowska ścieżka rowerowa powstała w ramach projektu może również służyć innym aktywnym formom turystyki, szczególnie na odcinkach przeznaczonych tylko dla ruchu rekreacyjnego. Wśród nich można wymienić turystykę pieszą oraz coraz popularniejszy w Sławkowie nordic walking, dogtreking, jazdę na łyżworolkach a przy sprzyjających warunkach zimowych narciarstwo biegowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop