całkowite zachmurzenie

4.07 °C, całkowite zachmurzenie

Ruszają zapisy na szczepienia

Pixabay.com

Ruszają zapisy na szczepienia

Foto: Pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Od 15 stycznia 2021 roku każdy mieszkaniec Sławkowa w wieku 80 lat i więcej ma możliwość zapisania się na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (tzw. koronawirus). W Sławkowie ze szczepień będzie można skorzystać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ulicy PCK 3.

W najbliższych dniach do mieszkańców Sławkowa w wieku 80 lat i więcej trafi informacja dotycząca zasad zapisywania się na szczepienia. Część z nich będzie mogła skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienie, zorganizowanego przez urząd miasta.

Jak wygląda procedura zapisów na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2?

Od piątku 15 stycznia 2021 roku osoby, które w 2021 roku kończą 80 lat i starsze zapisać mogą się na następujące sposoby:

 1. Bezpośrednio w SPZOZ w Sławkowie. Można to uczynić telefonując pod numer 503 520 055, osobiście w przychodni (z uwagi na sytuację epidemiologiczną pacjenci proszeni są w miarę możliwości o kontakt telefoniczny) lub za pośrednictwem adresu e-mail: szczepienia_spzoz_slawkow@o2.pl. Osoba dokonująca zapisu otrzyma wszystkie niezbędne informacje, w tym między innymi o sposobie powiadomienia o wyznaczeniu terminu szczepienia.
 2. Poprzez specjalną infolinię oraz Internetowe Konto Pacjenta – szczegółowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga! Narodowy program szczepień jest programem rządowym. Liczbę szczepionek do wykorzystania w danej puli przez każdą przychodnię uczestniczącą w programie określa Ministerstwo Zdrowia. SPZOZ w Sławkowie nie ma żadnego wpływu na liczbę otrzymywanych szczepionek.

Od liczby i tempa dostaw szczepionek zależeć będzie to, ile osób w danym tygodniu będzie mogło zostać zaszczepionych.

Samorząd miasta organizuje bezpłatny przewóz na szczepienie dla osób, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Chęć skorzystania z przewozu (wyłącznie osób spełniających jeden z powyższych warunków, które nie mogą zapewnić sobie pomocy najbliższych w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień) zgłaszać należy w momencie zapisu na szczepienie.

Jednocześnie informujemy, iż w przychodni w dniu szczepienia każda osoba zostanie poproszona o wypełnienie ankiety, zawierającej następujące pytania:

 1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem szczepienia miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?
 2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?
 3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
 4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?
 5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
 6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?
 7. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni przed dniem szczepienia?
 8. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj [tj. w dniu szczepienia] przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty)?

[Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań będzie pozytywna, szczepienie przeciw COVID-19 zostanie odroczone. Na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na ww. pytania będą negatywne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem realizującym szczepienia].

 1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej?
 2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
 3. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?
 4. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?
 5. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?
 6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?
 7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwe?
 8. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?
 9. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?
 10. Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań?
 11. Czy którekolwiek z pytań było niejasne?

[Odpowiedź TAK lub NIE WIEM na którekolwiek z pytań tej części ankiety wymagać będzie dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza].

W celu usprawnienia przeprowadzania procedury kwalifikacji do szczepienia w przychodni, prosimy o wcześniejsze przygotowanie sobie informacji objętych powyższymi pytaniami.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-