Strona główna  
    Kontakt  
    BIP  
    GCI  
    Mapa  

2014-11-01     Konrada, Seweryny, Wiktoryny    


GORĄCA WIADOMOŚĆ
Wyłączenie z ruchu ulicy Legionów Polskich
W związku z trwającymi pracami związanymi z projektem „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa” uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu kołowego ulicy Legionów Polskich w dniach 4 i 5 listopada 2014 r.
* * * * *
GORĄCA WIADOMOŚĆ
INFORMACJA
Urząd Miasta Sławkowa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RZ-92/2014 z dnia 11 września 2014 r. Burmistrza Miasta Sławkowa dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym tego dnia Urząd będzie nieczynny.
* * * * *
GORĄCA WIADOMOŚĆ
Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń w Poroninie II
W dniu 13.10.2014 r. rozpoczął się kolejny projekt "Razem dla Demokracji" w ramach polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnikami była 17-osobowa grupa z Ukrainy - młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły nr 5 w Tarnopolu  i 17-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół w Sławkowie. Uczestnicy, dzięki warsztatom, dowiedzieli się dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, realizować swoje cele oraz pracować dla dobra społeczności.
* * * * *

31-10Wyłączenie z ruchu ulicy Legionów Polskich
W związku z trwającymi pracami związanymi z projektem „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa” uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu kołowego ulicy Legionów Polskich w dniach 4 i 5 listopada 2014 r.
31-10INFORMACJA
Urząd Miasta Sławkowa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RZ-92/2014 z dnia 11 września 2014 r. Burmistrza Miasta Sławkowa dzień 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym tego dnia Urząd będzie nieczynny.
31-10Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń w Poroninie II
W dniu 13.10.2014 r. rozpoczął się kolejny projekt "Razem dla Demokracji" w ramach polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestnikami była 17-osobowa grupa z Ukrainy - młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły nr 5 w Tarnopolu  i 17-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół w Sławkowie. Uczestnicy, dzięki warsztatom, dowiedzieli się dlaczego warto aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, realizować swoje cele oraz pracować dla dobra społeczności.
30-10Sławków Euro Gminą
Od piątku 24 października Sławków może tytułować się jako  Euro Gmina. W piątek bowiem Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Sobieszek odebrał statuetkę  potwierdzającą to zaszczytne wyróżnienie.
30-10Stowarzyszenie - Porozumienie Pokoleń w Poroninie
Stowarzyszenie - Porozumienie Pokoleń ze Sławkowa w dniach od 10.10.2014r – 13.10.2014 r realizowało swój kolejny projekt, tym razem na terenie Gminy Poronin.
29-10KOMUNIKAT MZWiK w Sławkowie
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie  informuje , że dnia 05.11.2014 r. w godz. 8:00-18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej  dla mieszkańców ulic:
29-10INFORMACJA
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie informuje,że zgodnie z Zarządzeniem nr 5 /2014  Kierownika  Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie -  dzień 10.11.2014 r.  jest dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym tego dnia  Zakład będzie nieczynny.
30-10I RAJD TURYSTYCZNY DEKIELEK. 100 LAT LEGIONÓW POLSKICH
Dnia 24 października 2014r. odbył się pierwszy pieszy Rajd Dekielka, którego organizatorami byli Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie oraz Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, a do organizacji całego wydarzenia włączył się Urząd Miasta Sławków, Urząd Miasta w Sosnowcu oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
28-10Konsultacje Rocznego Programu Współpracy
Na podstawie uchwały Nr LIII/533/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Sławków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się co następuje: 
28-10Milion ton śmieci
W związku ze zmianami odbioru śmieci proponujemy Państwu cykl filmów promocyjno-informacyjnych dotyczących programów rekultywacji i segregacji odpadów.
27-10Lekcja z parlamentaryzmu
Szczególną osobę mieli okazję gościć uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. W poniedziałek 27 października Jarosław Pięta Poseł RP spotkał się miedzy innymi  z młodzieżą oraz uczniami naszej szkoły.
27-10Stan prac remontowych na dzień 21.10.14
Przedstawiamy aktualny stan prac remontowych w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków" na dzień 21 października 2014r.
23-10Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
Na ten moment najzdolniejsi uczniowie – mieszkańcy Sławkowa czekają cały rok. W czwartek 23 października podczas Sesji Rady Miejskiej z rąk Zastępcy Burmistrza Marka Ciepaja i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka otrzymali stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Sławkowa. 
23-10Finał XXX Jesieni Poetyckiej
22 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie odbył się Finał XXX Jesieni Poetyckiej. Imprezę poprowadziła Beata Szymczyk-Frycz – kierownik Działu Administracji. Pierwsza część spotkania odbyła się w sali widowiskowej.
23-10Modernizacja oczyszczalni przy ul. Browarnej trwa nadal
Aktualnie t.j. 23 października na oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej  realizowany jest kolejny projekt, polegający na montażu  nowych urządzeń technologicznych, które mają usprawnić i polepszyć efekty  procesu oczyszczania ścieków w naszym mieście.
22-10Zarejestrowane listy kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie z dnia 21 października 2014 r.Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
20-10Odbiór odpadów budowlanych
W związku z tym, że do pojemników na odpady komunalne nie można wyrzucać odpadów pochodzących z drobnych remontów w gospodarstwach domowych, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość oddania swoich odpadów firmie REKULT sp. z o. o. z Krakowa, która prowadzi działalność na terenie miasta i ma stosowne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.
17-10Siedziby obwodowych komisji wyborczych.
O B W I E S Z C Z E N I E KOMISARZA WYBORCZEGO  W  KATOWICACH z dnia  16  października 2014 r. w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16-10Ekologiczna inwestycja w Sławkowie
W środę 15 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z "Budową  kanalizacji  odprowadzania oczyszczonych ścieków  do rzeki Białej Przemszy" .
15-10Dzień Edukacji Narodowej
W Sławkowie Święto Edukacji Narodowej we wtorek 14 października uroczyście obchodziła każda z placówek oświatowych, tj. Miejskie Przedszkole, Zespół Szkół im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego.
13-10Odnowienie Krzyża Wolności
W poniedziałek 13 października rozpoczęły się prace modernizacyjne przy Krzyżu Wolności.
04-10Zmarł Bronisław Goraj
Z wielkim smutkiem informujemy Państwa o śmierci w dniu dzisiejszym tj. 4 października 2014 roku Burmistrza Miasta Pana Bronisława Goraja.
21-07Harmonogram wywozu nieczystości
Przedstawiamy harmonogram wywozu nieczystości stałych segregowanych, nieczystości z pojemników ogólnych oraz odpadów gabarytowych na miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014 r.
15-04Media o nas

Kreator IAP - (C)opyright by MOTONET