Strona główna  
    Kontakt  
    BIP  
    GCI  
    Mapa  

2014-11-23     Adeli, Felicyty, Klemensa    










GORĄCA WIADOMOŚĆ
Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie opublikowała protokoły
Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie sporządziła i opublikowała w dniu 18 listopada 2014 r. protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Sławkowa oraz protokół wyborów do Rady Miejskiej w Sławkowie.
* * * * *
GORĄCA WIADOMOŚĆ
Rafał Adamczyk Burmistrzem Sławkowa
Na podstawie protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie podajemy wyniki wyborów Burmistrza Sławkowa i listę Radnych Rady Miejskiej w Sławkowie kadencji 2014 - 2018.
* * * * *
GORĄCA WIADOMOŚĆ
Zajęcia z jogi
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zaprasza na zajęcia hatha jogi.
* * * * *

18-11Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie opublikowała protokoły
Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie sporządziła i opublikowała w dniu 18 listopada 2014 r. protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Sławkowa oraz protokół wyborów do Rady Miejskiej w Sławkowie.
17-11Rafał Adamczyk Burmistrzem Sławkowa
Na podstawie protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie podajemy wyniki wyborów Burmistrza Sławkowa i listę Radnych Rady Miejskiej w Sławkowie kadencji 2014 - 2018.
21-11Zajęcia z jogi
Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie zaprasza na zajęcia hatha jogi.
20-11Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
“Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, pragnę złożyć pracownikom socjalnym i służb społecznych serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania, zarówno za zaangażowanie, jak również wysiłek w wypełnianiu służby na rzecz drugiego człowieka.
20-11OGŁOSZENIE
Informujemy o podjęciu przez Radę Miejską w Sławkowie uchwały L/489/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków.
20-11Miejski Ośrodek Kultury zaprasza!
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia wokalno – sceniczne, lekcje indywidualne i zajęcia grupowe.
19-11Od kilku dni działają kolejne już telemetryczne punkty pomiarowe sieci wodociągowej.
Na ulicy Olkuskiej w nowo wybudowanej studni pomiarowej zostały zamontowane w dniu 18 listopada br. dwa punkty pomiarowe wody.
18-11Stan prac remontowych na dzień 13 listopada 2014 r.
Przedstawiamy aktualny stan prac remontowych w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków" na dzień 13 listopada 2014r.
17-11Milion ton śmieci
W związku ze zmianami odbioru śmieci proponujemy Państwu cykl filmów promocyjno-informacyjnych dotyczących programów rekultywacji i segregacji odpadów.
17-11Inkubator Aktywnych Rodziców
Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie zaprasza rodziców ze Sławkowa i okolic na zajęcia do Inkubatora Aktywnych Rodziców.
17-11Pogrzeb Jana Andrzeja Jelonka
Ze smutkiem zawiadamiamy,  iż 6.11.2014 r. zmarł zagłębiowski patriota  inż. Jan Andrzej Jelonek - Prezes Towarzystwa Miłośników Maczek działacz społeczny - jeden z organizatorów pierwszych po wojnie spływów kajakpowych na rzece Białej Przemszy, corocznych " Ekorajdów " Białej Przemszy i Sztoły oraz rajdów zimowych " Syberiada Sławkowska ".  Jeden z założycieli Organizacji pożytku publicznego ,,Zielony  Ring Przemszy ".
14-11Ostatnia sesja Rady Miejskiej
Zakończyła się kadencja Rady Miejskiej Sławkowa (2010 – 2014). Ostatnia sesja odbyła się w czwartek 13 listopada. Tematem sesji był między innymi projekt „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa” i stan zaawansowania prac.
12-11Sławkowianie świętowali wolność
96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tak jak w całym kraju świętowali również mieszkańcy Sławkowa. W naszym mieście było i sportowo, i artystycznie, i podniośle. W sobotę 8 listopada Sławkowska Rada Rycerzy Kolumba już po raz kolejny zorganizowała Niepodległościowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla dzieci i dorosłych.
12-11Gonili i złapali lisa w Sławkowie.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w tegorocznym Święcie Hubertusowym wzięło udział 26 koni. Impreza, która w Sławkowie gości od 9 lat odbyła się w sobotę 8 listopada na terenach zielonych przy ul. Walcownia.
12-11X Jubileuszowa Wystawa Poplenerowa.
Burmistrz Miasta Sławkowa oraz Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na X Jubileuszową Wystawę Poplenerową.
07-11Milion ton śmieci
W związku ze zmianami odbioru śmieci proponujemy Państwu cykl filmów promocyjno-informacyjnych dotyczących programów rekultywacji i segregacji odpadów.
07-11Informacja o podziale środków z Narodowego Programu Stypendialnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie  informuje o podziale środków z Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  wrzesień – grudzień 2014 r. 
06-11Odbiór ponadgabarytów
18 listopada 2014 r. będą odbierane odpady ponadgabarytowe w Sławkowie. Wszelkie odpady tego typu prosimy złożyć przy stanowiskach kontenerowych do wyznaczonego terminu.
05-11HUBERTUS 2014
Zapraszamy Państwa na coroczne Święto Hubertusa - patrona myśliwych, jeźdzców i leśników. Sobota, 8 listopada tereny zielone przy ul. Walcownia.
04-11Prace na sieci wodociągowej
Dnia 5.11.2014 r. Miejski Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie wdroży  kolejny już etap  realizowanej  w tym roku inwestycji związanej z  budową  telemetrycznych punktów pomiarowych sieci wodociągowej.
31-10Wyłączenie z ruchu ulicy Legionów Polskich
W związku z trwającymi pracami związanymi z projektem „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa” uprzejmie informujemy, że nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu kołowego ulicy Legionów Polskich w dniach 4 i 5 listopada 2014 r.
30-10Sławków Euro Gminą
Od piątku 24 października Sławków może tytułować się jako  Euro Gmina. W piątek bowiem Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Sobieszek odebrał statuetkę  potwierdzającą to zaszczytne wyróżnienie.
28-10Konsultacje Rocznego Programu Współpracy
Na podstawie uchwały Nr LIII/533/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Sławków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się co następuje: 
28-10Milion ton śmieci
W związku ze zmianami odbioru śmieci proponujemy Państwu cykl filmów promocyjno-informacyjnych dotyczących programów rekultywacji i segregacji odpadów.
23-10Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni
Na ten moment najzdolniejsi uczniowie – mieszkańcy Sławkowa czekają cały rok. W czwartek 23 października podczas Sesji Rady Miejskiej z rąk Zastępcy Burmistrza Marka Ciepaja i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Sobieszka otrzymali stypendia dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców Sławkowa. 
23-10Finał XXX Jesieni Poetyckiej
22 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie odbył się Finał XXX Jesieni Poetyckiej. Imprezę poprowadziła Beata Szymczyk-Frycz – kierownik Działu Administracji. Pierwsza część spotkania odbyła się w sali widowiskowej.
23-10Modernizacja oczyszczalni przy ul. Browarnej trwa nadal
Aktualnie t.j. 23 października na oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej  realizowany jest kolejny projekt, polegający na montażu  nowych urządzeń technologicznych, które mają usprawnić i polepszyć efekty  procesu oczyszczania ścieków w naszym mieście.
22-10Zarejestrowane listy kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Sławkowie z dnia 21 października 2014 r.Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Sławkowie podaje do wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Miejskiej w Sławkowie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
20-10Odbiór odpadów budowlanych
W związku z tym, że do pojemników na odpady komunalne nie można wyrzucać odpadów pochodzących z drobnych remontów w gospodarstwach domowych, mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość oddania swoich odpadów firmie REKULT sp. z o. o. z Krakowa, która prowadzi działalność na terenie miasta i ma stosowne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.
17-10Siedziby obwodowych komisji wyborczych.
O B W I E S Z C Z E N I E KOMISARZA WYBORCZEGO  W  KATOWICACH z dnia  16  października 2014 r. w sprawie: numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16-10Ekologiczna inwestycja w Sławkowie
W środę 15 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z "Budową  kanalizacji  odprowadzania oczyszczonych ścieków  do rzeki Białej Przemszy" .
15-10Dzień Edukacji Narodowej
W Sławkowie Święto Edukacji Narodowej we wtorek 14 października uroczyście obchodziła każda z placówek oświatowych, tj. Miejskie Przedszkole, Zespół Szkół im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego.
13-10Odnowienie Krzyża Wolności
W poniedziałek 13 października rozpoczęły się prace modernizacyjne przy Krzyżu Wolności.
04-10Zmarł Bronisław Goraj
Z wielkim smutkiem informujemy Państwa o śmierci w dniu dzisiejszym tj. 4 października 2014 roku Burmistrza Miasta Pana Bronisława Goraja.
21-07Harmonogram wywozu nieczystości
Przedstawiamy harmonogram wywozu nieczystości stałych segregowanych, nieczystości z pojemników ogólnych oraz odpadów gabarytowych na miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014 r.
15-04Media o nas





















Kreator IAP - (C)opyright by MOTONET